Pravidla pro podání stížnosti

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ STÍŽNOSTI

My, Coverdeal Holdings Ltd (dále jen „Společnost“), jsme přijali tyto Zásady pro stížnosti klientů, abychom zajistili spravedlivý a rychlý proces vyřizování stížností, které mohou nastat.

 1. Definice 

  “Stěžovatelem” se rozumí každá fyzická či právnická osoba, která je způsobilá k podání stížnosti na společnost a která již podala stížnost.
  “Stížností” se rozumí prohlášení o nespokojenosti adresované stěžovatelem společnosti a týkající se poskytování investičních služeb.

 2. Odeslání vaší stížnosti

Svou stížnost můžete podat písemně a adresovat Oddělení stížností, které je oprávněno vyřizovat a vyšetřovat stížnosti, které mohou být podány našimi klienty.

Doporučujeme použití přiloženého formuláře pro podávání stížností a jeho odeslání některým z následujících způsobů:

 1. Zaslání poštou nebo osobní doručení formuláře na adresu: věž Kristellina, 12. Arch. Makarios III Avenue, kancelář 201, 2. patro, Mesa Geitonia, 4000, Limassol, Kypr.
 2. Elektronickým odesláním formuláře na email: complaints@globtrex.com
 3. Potvrzení vaší stížnosti

Přijetí stížnosti potvrdíme do pěti (5) pracovních dnů od jejího obdržení a poskytneme jí speciální referenční číslo. Toto referenční číslo bude použito při veškerém budoucím kontaktu se společností, finančním ombudsmanem a / nebo CySEC ohledně konkrétní stížnosti.

 1. Vyřízení vaší žádosti

Jakmile potvrdíme přijetí vaší stížnosti, pečlivě ji zkontrolujeme, prozkoumáme okolnosti a pokusíme se vše vyřešit bez zbytečného odkladu.

Budeme se snažit prošetřit vaši stížnost a poskytnout výsledek do deseti (10) pracovních dnů ode dne, kdy byla stížnost podána. Během procesu vyšetřování vás budeme průběžně informovat. Můžete být kontaktováni přímo jedním z našich pracovníků (e-mailem nebo telefonicky), za účelem získání dalších informací. Pro urychlení vyšetřování a vyřízení je potřeba vaše plná spolupráce.

Budeme se snažit prošetřit vaši stížnost a poskytnout výsledek do deseti (10) pracovních dnů ode dne, kdy byla stížnost podána. Během procesu vyšetřování vás budeme průběžně informovat. Můžete být kontaktováni přímo jedním z našich pracovníků (e-mailem nebo telefonicky), za účelem získání dalších informací. Pro urychlení vyšetřování a vyřízení je potřeba vaše plná spolupráce.

 1. Finální rozhodnutí

O výsledku vás budeme informovat spolu s vysvětlením našeho stanoviska a případných nápravných opatření, která budeme mít v úmyslu přijmout (pokud jsou uskutečnitelná).

Finanční ombudsman Kyperské republiky

Pokud nebudete s konečným rozhodnutím společnosti spokojeni, můžete se obrátit na kancelář finančního ombudsmana Kyperské republiky a požádat o zprostředkování případné náhrady. Je důležité, abyste se na finančního ombudsmana obrátili do čtyř (4) měsíců od obdržení konečné odpovědi společnosti, jinak by nemusel být schopen vaši stížnost vyřešit.

Pokud vám společnost neposkytla konečnou odpověď ve výše uvedeném tří (3) měsíčním časovém období, můžete kontaktovat kancelář finančního ombudsmana Kyperské republiky. Učinit tak můžete ale nejpozději čtyři (4) měsíce po datu, kdy vám mělo být rozhodnutí poskytnuto.

 

Kontaktní údaje finančního ombudsmana Kyperské republiky
Web: www.financialombudsman.gov.cy
Email: complaints@financialombudsman.gov.cy
Poštovní adresa: P.O. BOX: 25735, 1311 Nicosia, Cyprus
Telefon: +357 2284 8900, +357 2266 0584|
Fax: +357 2266 0118

Kyperská komise pro burzy a cenné papíry

Svou stížnost můžete také předat Kyperské komisi pro burzy a cenné papíry. Upozorňujeme však, že komise nemá restituční pravomoci, a proto jednotlivé stížnosti nevyšetřuje.
Kontaktní údaje Kyperské komise pro burzy a cenné papíry:
Web: www.cysec.gov.cy
Email: info@cysec.gov.cy
Poštovní adresa: P.O. BOX 24996, 1306 Nicosia, Cyprus
Telefon: +357 2250 6600
Fax: +357 2250 6700

Samozřejmostí je, že vaše právo podniknout jakékoliv právní kroky zůstává nedotčeno existencí, nebo použitím výše uvedených postupů pro vyřizování stížností.

Skype
Upozornění na riziko: Obchodování s CFD je riskantní a může vést ke ztrátě investovaného kapitálu. 74% investorů přijde o peníze při obchodování s CFD. Ujistěte se, že rozumíte riziku a neinvestujte víc, než si můžete dovolit ztratit. Přečtěte si celé Prohlášení o odhalení rizik. Doménu Globtrex provozuje společnost Coverdeal Holdings Ltd, která je regulována společností CySEC pod licenci č. 231/14.