Slovník

A Á B C Č D Ď E É Ě F G H CH I Í J K L M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y Ý Z Ž
 • ADI

  ADI je zkratka pro Průměrný směrový index. Tento pojem je používán jako technický ukazatel síly nebo slabosti trendů na finančních trzích.

 • Anonymní obchodování

  Obchodníci nemusí doložit svoji identitu při vytváření nabídek na finančních trzích.

 • Výnos

  Zvýšení peněžní hodnoty jakéhokoli finančního prostředku vzhledem k trhu.

 • Arbitráž

  Souběžná koupě a prodej aktiva za účelem zvýšení profitu s minimálním rizikem.

 • Poptávková cena

  Nejnižší cena za kterou je prodejce ochoten finanční aktivum prodat. Známé také jako nabídka.

 • Aktivum

  Instrument na základě jehož je vystavěna smlouva. Může to být akcie, dluhopis nebo komodita.

 • Alokace aktiv

  Investiční strategie, která se snaží vybalancovat riziko s přínosem tím, že distribuje instrumenty v portfoliu vzhledem k cílům a averzi vůči riziku obchodníka.

 • At the Money

  Tento termín označuje obchod s nulovou ztrátou a nulovým ziskem.

 • Právní zástupce

  Osoba autorizovaná provádět transakce na finančních trzích jménem obchodníka.

 • Autorizovaný obchodník

  Certifikovaná osoba, která se zabývá transakcemi v cizích měnách.

 • Mimo trh

  Výraz který se používá, když se kupní nebo prodejní cena odchýlí od tržní ceny daného aktiva.

 • Altcoin

  Tento termín označuje kryptoměny s nízkou tržní kapitalizací. Původně tento termín popisoval všechny kryptoměny "alternativní coiny" jiné než bitcoin.

 • Aussie

  Slangový termín pro měnový pár AUD/USD.

 • Platební bilance (BOP)

  Záznam, který sleduje transakce státu za určitou dobu.

 • Obchodní bilance

  Rozdíl v hodnotě mezi státním dovozem a vývozem za určitou dobu.

 • Diskontní sazba

  Úroková sazba se kterou centrální banka státu poskytuje úvěry domácím komerčním bankám.

 • Sloupcové grafy

  Běžný diagram užíván ke zkoumání pohybu ceny měnových párů.

 • Podkladová měna

  Termín užívaný při obchodování devizovém trhu. U kotování měnových párů je to ta první měna, proti které směňujete druhou/kotovanou měnu. Příklad: EUR/USD - euro je pokladová měna a americký dolar je kotovaná měna.

 • Medvěd

  Investor který věří, že se cena konkrétního aktiva bude snižovat a pokouší se profitovat na poklesu cen akcií.

 • Medvědí trh

  Finanční trh, kde ceny aktiv klesají, což podporuje prodej.

 • Bid (Nabídka)

  Prodejní cena konkrétního finančního aktiva.

 • Big Figure

  První dvě nebo tři číslice ceny nebo hodnoty směnného kurzu.

 • Blue Chip

  Akcie dobře zavedených společností, které jsou považovány za spolehlivou investici.

 • Beze ztrát

  To je když obchod nevede ani ke zisku ani ke ztrátě.

 • Brettonwoodský systém

  Dohoda pro mezinárodní měnový systém. Dohoda byla podepsána v roce 1944 v USA:

 • Makléř

  Osoba která kupuje a prodává finanční aktiva jako prostředník mezi maloobchodními obchodníky a zavedenými finančními kooperacemi.

 • Býk

  Investor který věří, že se cena konkrétního aktiva bude zvyšovat a snaží se profitovat na růstu cen akcií.

 • Býčí trh

  Finanční trh, kde ceny aktiv stoupají, což podporuje nákup.

 • Blok

  Sbírka dat, které definují transakce, které proběhly na určitém místě v určité době. Bloky po svém zveřejnění nemohou být modifikovány, tím pádem jsou propojeny s dalšími bloky a společně tvoří řetězec dat.

 • Blockchain

  Účetní kniha transakcí uskutečněných v kryptoměnách, které jsou chronologicky zaznamenány.

 • Britská libra

  Slangový výraz pro měnu Spojeného Království, zkráceně pro libru šterlinků.

 • Čekající pokyn Buy Limit

  Příkaz pro koupení cenného papíru za stejnou nebo menší cenu, než je specifikovaná.

 • Kupní opce

  Smlouva, která kupujícímu umožňuje koupit finanční aktivum za uvedenou cenu po určitou dobu. Kupující ovšem není povinen si aktivum koupit.

 • CCI

  CCI znamená Commodity Channel Index. Tento technický obchodní nástroj je běžně používán pro určení, zda je finanční prostředek překoupen nebo přeprodán.

 • CFD

  CFD znamená Contract for Difference. To je smlouva mezi investorem a investiční institucí. Na konci smlouvy zúčastněné strany smění měnový rozdíl mezi zahajovací a závěrečnou cenou daného finančního instrumentu, kterého se smlouva týká.

 • Provize

  Poplatek placen makléřské firmě, která umožnila transakci.

 • Komodity

  Tento pojem označuje suroviny například vzácné kovy, ropu a kávu.

 • Komoditní páry

  Zahraniční měnové páry, které korelují s komoditními fluktuacemi na globálních finančních trzích. Těmito třemi páry jsou: USD/CAD, AUD/USD a NZD/USD.

 • Kotovaná měna

  Termín užívaný při obchodování na devizových trzích. Při kotování měnových párů, je to ta druhá měna, kterou porovnáváte s podkladovou měnou.

 • CPI (Index spotřebitelských cen)

  CPI znamená index spotřebitelských cen. Je to statistické měření, které zkoumá změny v kupní síle dané měny a míry inflace.

 • Cross Currency transakce

  Transakce, která zahrnuje dvě nebo více měn, se kterými se obchoduje zároveň.

 • Měna

  Finanční aktivum, se kterým lze obchodovat, často v párech.

 • Měnový obchod

  Směna jedné měny za jinou.

 • Centralizace

  Jakýkoli systém na který dohlíží důvěryhodné strany, například banky nebo firmy poskytující bankovní služby. Všechny finanční prostředky kromě kryptoměn mají centralizovaný trh.

 • Cable

  Slangový výraz ve forexovém obchodování pro měnový pár GBP/USD (britská libra vs. americký dolar)

 • Korelace

  Statistický termín používaný pro zavedení vztahu mezi dvěma nebo více nezávislými aktivy.

 • Intradenní obchodování

  Situace kdy pozice na trhu jsou otevřena a zavřena ve stejný den a nejsou držena přes noc.

 • Decentralizace

  Kryptoměny umožnily decentralizaci trhu. Oproti ostatním finančním aktivům kryptoměny nemusí být obchodovány důvěryhodnou stranou.

 • Deficit

  Toto nastává v případě, že závazky (ztráty) převýší aktiva (zisk).

 • Demo obchodník

  Účet který používá virtuální peníze a umožňuje se potenciálnímu investorovi vpravit do obchodování na trhu ještě před investicí reálných peněz.

 • Depreciace

  Ztráta peněžní hodnoty jakéhokoli finančního prostředku vzhledem k trhu.

 • Derivát

  Finanční smlouva s hodnotou odvozenou od podkladového aktiva.

 • Dividenda

  Část firemního zisku pravidelně vyplácená akcionářům.

 • DAX

  Německý přední akciový index, který se jmenuje Deutsche Aktien Xchange nebo ve zkratce DAX.

 • Dealing Desk

  To je místo, kde obchodník zahajuje transakce.

 • Hloubka trhu

  Četnost otevřených kupních a prodejních pokynů daného měnového páru v určitý okamžik.

 • Čistý zisk na akcii

  Část zisku společnosti je přiřazena každé její kmenové akcii.

 • ECN makléř

  ECN znamená Electronic Communication Networks. ECN makléř je finanční expert, který používá ECN, aby umožnil klientům bezprostřední přístup na trh.

 • Automatický obchodní systém

  Automatizovaný obchodní robot na obchodní platformě, který umožňuje provádět analytické a obchodní procesy s omezeným manuálním dozorem.

 • Datum ukončení splatnosti

  Datum a čas kdy obchod zahrnující nějaký finanční instrument pozbyde splatnost.

 • Evropská centrální banka (ECB)

  Evropská centrální banka je zodpovědná za finanční politiku zemí, které přijaly euro jako jejich měnu.

 • Exotické měny

  Exotické měny jsou měny, které jsou méně obchodované než hlavní měny.

 • Federální rezervní systém

  Centrální banka USA zodpovědná za dohled nad finančním systémem země. Je to hlavní finanční instituce světa.

 • Fibonacci

  Běžný technický nástroj používaný analytiky k identifikaci potenciálních hladin podpory a resistence založený na klíčových číslech.

 • Fill

  Výkon provedení transakce na obchodní platformě.

 • Finanční instrument

  Aktivum které je používáno k obchodu. Může to být akcie, dluhopis nebo komodita.

 • Flat

  Popisuje situaci kdy obchodník nemá žádné otevřené pozice na trhu.

 • Forex

  Slangový termín pro devizový trh.

 • Fundamentální analýza

  Metoda pomocí které se vyhodnocují související ekonomické, finanční a další kvalitativní a kvantitativní faktory ovlivňující výkon konkrétního finančního prostředku.

 • Fiat

  Tento termín označuje tradiční měny jako protiklad kryptoměn.

 • FUD

  FUD je zkratka, která znamená strach, nejistotu a pochybnost. Je často užívána obchodníky k popisu negativního rozpoložení ohledně kryptoměn.

 • Gap

  Rozdíl v hodnotě mezi závěrečnou cenou jedné obchodní periody a zahajovací cenou následující obchodní periody.

 • HDP

  HDP znamená hrubý domácí produkt. Determinuje celkovou hodnotu služeb a vyrobených produktů v dané zemi po určitou dobu a je používán jako ukazatel ekonomické výkonnosti země.

 • GTC

  GTC znamená Good Till Cancelled - platný až do zrušení. Je to příkaz koupit nebo prodat konkrétní finanční aktivum při konkrétní ceně, a je platný dokud se obchodník nerozhodne jej zrušit.

 • Hedging

  Strategie používaná ke snížení rizika ztráty při obchodování na finančních trzích.

 • Na penězích

  Fráze používána k vyjádření toho, že obchodník profituje.

 • Index

  Vážený průměr vybraných cen akcií, které jsou použity k měření nějaké sekce akciového trhu. Některé populární indexy jsou NASDAQ. Dow Jones a S&P 500.

 • Inflace

  Progresivní růst cen zboží a služeb v daném státě, což na oplátku snižuje kupní hodnotu měny daného státu.

 • Mezibankovní sazba

  Úroková sazba půjček, kterou banka nabídne jiné bance.

 • Počáteční marže

  První vklad který zákazník provede, který následně determinuje jejich maximální obchodní velikost.

 • Požadavek počáteční marže

  Minimální hodnota vkladu pro otevření pozice.

 • Úroková sazba

  Poplatek placen za půjčku peněz. Úrokové sazby fluktuují, jelikož jsou ovlivněny Centrálními bankami a inflací.

 • Uvádějící makléř

  Makléř s přímým vztahem ke klientovi, který ale deleguje transakce a obchoduje s jiným makléřem.

 • Japonský jen

  Měna v Japonsku.

 • Jobber

  Termín používaný k označení obchodníka, který má v úmyslu získat kumulovaný profit otevíráním a zavíráním krátkodobých pozic.

 • Kill

  Objednávka, která nemůže být kompletně provedena na trhu, bude zrušena nebo zamítnuta.

 • Kiwi

  Slangový výraz pro novozélandský dolar.

 • Indikátor zpoždění

  Statistiky, které se mění až poté, co se trendy v ekonomii již začaly měnit.

 • Vedoucí indikátor

  Statistiky, které pomáhají předvídat trendy ekonomického výkonu v dané zemi.

 • Finanční pákový efekt

  Finanční nástroj, který umožňuje investorovi znásobit jejich tržní působení za hranice jeho počátečního kapitálu.

 • Likvidita

  Míra do jaké může být aktivum koupeno nebo prodáno bez ovlivnění jeho ceny.

 • Dlouhá pozice

  Otevření kupní pozice na trhu je označováno jako "dlouhá pozice".

 • Limit Order

  Způsob jak koupit nebo prodat aktivum za danou cenu stejnou nebo lepší.

 • Spojnicový graf

  Série úseček spojující několik hladin cen za určitou dobu.

 • Lot

  Standardní počet jednotek potřebných k obchodování s finančním aktivem determinováný burzou.

 • Marže

  Velikost vkladu nutná k zajištění, aby současné pozice na trhu zůstaly aktivní.

 • Maržový účet

  Účet poskytnutý makléři, který umožňuje investorům koupit vypůjčené prostředky cenného papíru.

 • Margin Call

  Podmínka určená makléřem stanovující, že obchodník učiní další vklad, aby nahradil případné ztráty.

 • Tvůrce trhu

  Makléřská firma, která kupuje a prodává finanční aktiva, aby trhům poskytla likviditu.

 • Tržní cena

  Současná cena finančního aktiva obchodovaného na trhu.

 • Tržní riziko

  Potenciální riziko ztráty při investování do konkrétního aktiva.

 • Mine and Yours

  Terminy užité k popisu úmyslu kupovat nebo prodávat. "Mine" (moje) je použito při nákupu a "yours" (vaše) je použito při prodeji.

 • Peněžní trh

  Segment finančního trhu, který zahrnuje transakce týkající se finančních aktiv s rychlou splatností a vysokou likviditou.

 • Moving Average Convergence Divergence (MACD)

  Technický indikátor použitý k determinaci tržního trendu.

 • Miner/Mining

  Práce minerů je udržet blockchainy bezpečné potvrzováním transakcí a časovým označováním záznamů.

 • Maximální pákový efekt

  Největší dostupné množství pákového efektu na počáteční vklad.

 • MetaTrader4

  Inovativní obchodní platforma použitá k poskytování makléřských služeb obchodníkům týkající se různých finančních aktiv.

 • Monetární politika

  Politika ohledně úrokových sazeb a finančních zdrojů uváděna centrální bankou dané země.

 • Klouzavý průměr

  Technický indikátor používaný k odfiltrování abnormalit, aby se umožnilo zaměření na statistický průměr původní křivky.

 • NASDAQ

  Největší elektronická burza v USA.

 • Noise

  Abnormality na trhu, které ztěžují koncentraci na statistické průměry, které vedou k obchodním rozhodnutím.

 • NYSE

  Newyorská burza

 • NFP

  Znamená Non Farm Payroll. Měsíční zpráva zhotovena Ministerstvem práce v USA, která je použita k determinaci stavu trhu práce nepočítaje farmáře.

 • Net pozice

  Hodnota pozice po odečtení ceny počáteční investice.

 • News Trader

  Obchodník který zakládá svá investiční rozhodnutí na celosvětových oznámeních, které ovlivňují trh.

 • NOK

  Měnový symbol norské koruny.

 • NZD

  Měnový symbol novozélandského dolaru.

 • Otevřený pokyn

  Aktuální pozice která běží na trhu, dokud se ji obchodník nerozhodne uzavřít.

 • Pokyn

  Žádost na makléře aby vykonal obchod finančního instrumentu za stanovenou cenu.

 • Mimo peníze

  Termín používaný k popisu ztráty v obchodu.

 • Overnight Position

  Pozice která je zachována do nadcházejícího obchodního dne.

 • Overtrading

  Riskantní zvyk účastnění se příliš mnoho obchodů bez dostatečné přípravy.

 • Nabídka

  Cena stanovena prodejcem za kterou je ochoten prodávat.

 • Opce

  Příležitost ale ne povinnost vykonat obchod zahrnující aktivum.

 • Oscilátory

  Technický analytický nástroj používající indikátor, který fluktuuje mezi překoupenou a přeprodanou hladinou, a je používán k vyjádření kupních a prodejních signálů.

 • One Cancels the Other Order (OCO)

  Dvě transakce odeslány ve stejný čas kde ukončení jedné automaticky zruší tu druhou.

 • Výplata

  Celkový zisk z úspěšného obchodu.

 • PIP

  Znamená Percentage In Point. Je to nejmenší jednotka míry užívána v obchodování s forexy k determinaci směnných kurzů mezi několika měnami.

 • Platforma

  Systém užívaný k výkonu obchodů poskytovaný makléřskou firmou.

 • Poměr cena zisk (P/E)

  Poměr užívaný k ohodnocení společnosti porovnáním její současné ceny akcií s čistým ziskem na akcii.

 • Principiální hodnota

  Počáteční kapitál který obchodník investuje do obchodů na finančním trhu.

 • Put opce

  Dohoda, která prodejci umožňuje prodat finanční aktivum za danou cenu během konkrétní doby. Prodejce ovšem není povinen prodat dané aktivum.

 • Privátní klíč

  Elektronický podpis používaný k odemknutí kryptoměnové peněženky a podepsání transakcí.

 • Veřejný klíč

  Kryptoměnový kód poskytnutý při požadavku platby.

 • Pump and Dump

  Proces inflace hodnoty aktiva koupí velké kvantity ve víře, že ostatní učiní to stejné. Poté původní kupce prodá svá aktiva a doufá, že bude profitovat z nafouknuté ceny.

 • Kvantitativní zmírnění

  Metoda užívaná centrálními bankami k podpoře ekonomického růstu. To je prováděno koupí vládních cenných papíru za účelem zvýšení kapitálu a likvidity ve finančních institucích.

 • Kótovaná měna

  Termín používaný na devizovém trhu. Při kotování měnových párů je to druhá měna, kterou obchodujete proti té první.

 • Kóta

  Nejaktuálnější dohoda prodejce a kupce ohledně ceny.

 • Kurz

  Kurz/měnový kurz je porovnaná cena jedné měny vůči té druhé.

 • Rabata

  Část úroku nebo dividend z aktiva která je vrácena investorovi na konci obchodu.

 • Relativní index síly (RSI)

  Technický indikátor který měří zda byl finanční instrument překoupen nebo přeprodán.

 • Kapitálové riziko

  Velikost vkladu kterou je investor ochoten riskovat.

 • Robot

  Software který ukazuje kdy otevřít nebo zavřít pozici na trhu.

 • Rollover

  Proces výměny smlouvy po splatnosti za novou smlouvu. Rozdíl mezi cenami těchto dvou smluv je upraven.

 • Rezistence

  Cena kde finanční aktivum vrcholí předtím, než se vícero investorů rozhodne aktivum prodat.

 • Risk Management

  Jedna nebo více strategií použity k redukování finančního rizika během obchodování na finančních trzích.

 • Scalping

  Strategie používaná obchodníky, kteří provádí mnoho krátkodobých obchodů a chtějí zvýšit své zisky vícero malými přírůstky, které se mohou naskládat.

 • SEC

  Zkratka pro Vládní komisi pro regulaci prodeje cenných papírů v USA

 • Cenný papír

  Jakékoli finanční aktivum, které je obchodovatelné.

 • Krátká pozice

  Otevření kupní pozice na trhu je označováno jako "krátká pozice".

 • Slippage

  Cenový rozdíl mezi vystavenou hodnotou aktiva a přesnou hodnotou během obchodu.

 • Spotová cena

  Momentální cena aktiva za kterou ho je možné koupit nebo prodat na trhu.

 • Spread

  Rozdíl v hodnotě mezi poptávanou cenou a nabízenou cenou finančního aktiva.

 • Stochastic

  Oscilující indikátor, který se používá k determinaci změny ceny finančního aktiva z jedné uzavírací periody na další.

 • Akcie

  Podíl na vlastnictví společnosti a z toho vyplývající aktiva a zisky.

 • Stop Loss pokyn

  Pokyn udělen makléřem za účelem omezení ztráty investora tím, že investor prodá, když cenný papír dosáhne určité hodnoty.

 • Realizační cena

  Hodnota aktiva když je koupeno nebo prodáno.

 • SWAP

  Proces výměny hodnoty aktiv jednoho investora s aktivy jiného investora.

 • Komise pro kontrolu cenných papírů Spojených států (SEC)

  Americká vládní agentura která reguluje státní průmysl cenných papírů, akciové trhy a elektronické cenné papíry.

 • Satoshi

  Ekvivalentní osmému desetinnému místu. Je to nejmenší jednotka bitcoinu.

 • Sell Limit pokyn

  Proces omezení ceny během obchodu.

 • Sell Stop

  Pokyn kde se limitní příkaz stane tržním příkazem, jakmile klesne pod současnou tržní cenu.

 • Krátká pozice

  Nejdříve prodej a poté koupě za účelem vygenerování zisku nebo ztráty z rozdílu.

 • Spot

  Uvažování hodnoty momentálního data a prodej za tuto cenu s vyúčtováním v následujících dvou dnech.

 • Šterlink

  Název pro britskou libru (GBP) jinak nazýván libra šterlinků.

 • Stop-Buy

  Pokyn ke koupi když je hodnota měny nad současným trhem.

 • Technická analýza

  Studování předešlých tržních dat za účelem ovlivnění budoucnosti finančních instrumentů.

 • Obchodník

  Osoba která investující na trzích.

 • Pohyblivý Stop Loss

  Schopnost automaticky upravit limitní cenovou hladinu, aby byla blíže příznivé tržní ceně.

 • Transakční termín

  Moment kdy se obchodování s aktivy uskuteční

 • Take Profit

  Typ limitního příkazu který determinuje specifickou cenu k uzavření otevřené pozice za účelem zisku.

 • Obchodní platformy

  Software používaný investory k obchodování s forexy.

 • Transakce

  Proces výměny zboží, služeb a finančních prostředků mezi kupcem a prodejcem.

 • Trend

  Obecný směr trhu.

 • Podhodnocení

  Pokud směnný kurz nepřekročí kupní sílu, je označen za podhodnocený.

 • Míra nezaměstnanosti

  Poměr pracovní síly bez práce.

 • Americký dolar

  Měna v USA.

 • Value Date

  Termín závěrečného vyrovnání ustanoven stranami, kterých se finanční dohoda týká.

 • Variační marže

  Dodatečné peníze potřebné pro náhradu ztrát když makléřův zůstatek klesne pod požadované minimum.

 • Volatilita

  Měřítko použité k popisu fluktuace ceny finančního prostředku za určitou dobu.

 • Peněžní převod

  Proces převodu peněz elektronicky z jedné finanční instituce do jiné.

 • Skupina Světové Banky

  Podpůrná organizace která nabízí své technické a finanční poradenství rozvojovým zemím po celém světě.

 • Peněženka

  Místo kde jsou kryptoměny uchovány. Existuje pět typů krypto peněženek: softwarové peněženky, mobilní peněženky, internetové peněženky, papírové peněženky a hardwarové peněženky.

 • Whipsaw

  Ostrý pohyb ceny následován prudkým úpadkem.

 • X

  Popisující vzájemný fond, toto je akciový symbol NASDAQ.

 • XE

  Znamená Xpress Engine. Prominentní finanční stránka která poskytuje užitečné nástroje obchodníkům.

 • XAG

  Měnový symbol pro vzácný kov - stříbro. Stříbro může být obchodováno na finančních trzích a většinou si drží vysokou cenu.

 • XAU

  Měnový symbol pro zlato.

 • XAU/USD

  Kurz zlata (XAU) vůči americkému dolaru (USD) může být sledován online a neustále se mění.

 • Výnosová křivka

  Užitím grafu je ukázat korelaci mezi úrokovou sazbou a splatnost dluhového aktiva pro obchodníka.

 • ZAR

  Měnový symbol pro jihoafrický rand.

 • Zero-Bound

  Když úrokové sazby téměř dosáhnu nula procent, stane se pro centrální banky obtížné změřit rozmach ekonomie.

Skype
Upozornění na riziko: Obchodování s CFD je riskantní a může vést ke ztrátě investovaného kapitálu. 74% investorů přijde o peníze při obchodování s CFD. Ujistěte se, že rozumíte riziku a neinvestujte víc, než si můžete dovolit ztratit. Přečtěte si celé Prohlášení o odhalení rizik. Doménu Globtrex provozuje společnost Coverdeal Holdings Ltd, která je regulována společností CySEC pod licenci č. 231/14.