Zásady pro pákový efekt a marži

„The Coverdeal Holdings Limited“je kyperská investiční společnost („CIF“), která je založená dle zákonů Kypru a která má hlavní provozovnu v Kristelina Tower 12, Arch. Makarios III Avenue, kancelář 201, 2. patro, Mesa Geitonia, 4000 Limassol, Kypr, a je zapsána v obchodním rejstříku Nikósie pod číslem: HE303127.„Coverdeal Holdings Limited“je regulována Kyperskou komisí pro cenné papíry („CySEC“), s číslem licence 231/14, a je provozována v souladu se směrnicí o trzích finančních nástrojů („MIFID II“) Evropské unie.

1. Úvod

Společnost Coverdeal Holdings Ltd (dále jen, the „společnost“) zavedlazásady pro pákový efekt a marži (dále jen, the„zásady“) ), které se vztahují na všechny její neprofesionální klienty. Zásady jsou v souladu s požadavky následujících dokumentů:

a) oběžníku C168 Kyperské komise pro cenné papíry vztahujícího se k aktualizované verzi dokumentu Otázky a odpovědi orgánu ESMA, jenž se týká poskytování CFD a jiných spekulativních produktů neprofesionálním investorům podle směrnice MiFID,

b) otázky a odpovědi 1 oddílu 8 ESMA/2016/1165 týkajících se poskytování CFD a jiných spekulativních produktů neprofesionálním investorům podle směrnice MiFID.

c) oběžníku C271 Kyperské komise pro cenné papíry týkajícího se rozhodnutí ESMA o zavedení produktových intervencína trhu s produkty CFD a binárními opccemi.

Účelem těchto zásad je stanovit postupy společnostipro zacházení s pákovým efektem a marží s cílem zvýšit ochranu investorů.

2. Rámec

Tyto zásady platí pro všechny neprofesionální klienty, kteří spekulují o krátkodobých pohybech cen CFD. Jde o složité produkty a pro většinu takových klientů může být obtížné pochopit riziko s nimi spojené.

Odtud vyplývá požadavek na posouzení vhodnosti, které je součástí procesu při otevírání účtu. Zavedli jsme důkladný proces hodnocení znalostí a zkušeností neprofesionálních klientů a potenciálních neprofesionálních klientů, abychom zjistili, zda rozumí příslušným rizikům a zda jsou pro ně produkty společnosti vhodné.

Klienti, kteří neuspějí ve zkoušce vhodnosti

Klienti, kteří byli podrobeni zkoušce vhodnosti, a u nichž společnost posoudila, že finanční nástroje a investiční služby, které nabízí, pro ně nejsou vhodné, jsou odpovídajícím způsobem informováni a není jim povoleno obchodovat prostřednictvím živého účtu. Klientům, kteří chtějí rozvíjet své znalosti a porozumění dané problematice, se doporučuje demo účet a dostupný vzdělávací materiál.

3. Limity pákového efektu a marže

In relation to Leverage and Margin we have adopted and applied regulatory requirements and caps set by ESMA in their Product Intervention Decision on CFDs document dated June 2018.

V souvislosti s pákovým efektem a marží jsme přijali a uplatnili regulační požadavky a limity stanovené prostřednictvím ESMA v rozhodnutí o zavedení produktových intervencí na trhu s produkty CFD z června 2018.

Od 1. srpna 2018 platí pro otevírání pozic neprofesionálními klienty následující limity pákového efektu. Tyto limity byly stanoveny podle volatility podkladového aktiva:

 • 30:1 pro hlavní měnové páry;
 • 20:1 pro vedlejší měnové páry, zlato a hlavní indexy;
 • 10:1 pro komodity jiné než zlato a vedlejší akciové indexy;
 • 5:1 pro jednotlivé akcie a jiné referenční hodnoty;

Počáteční marže podle typu podkladového aktiva

Počáteční marže je procento ceny finančního nástroje, které Vy jako klient musíte zaplatit za účelem vstupu do obchodu CFD, nepočítaje provize, transakční poplatky a další související náklady.

Tento požadavek je v podstatě částka jistiny potřebná k otevření maržového účtu; otevření a udržování pozice

Poskytovatelé CFD budou muset požadovat, aby neprofesionální investoři zaplatili při otevření CFD následující počáteční marži (ochrana počáteční marže):

  • (a) 3,33% nominální hodnoty CFD, jestliže se podkladový měnový pár skládá ze dvou následujících měn: americký dolar, euro, japonský jen, britská libra, kanadský dolar nebo švýcarský frank;

 

  • (b) 5% nominální hodnoty CFD, jestliže je podkladový index, měnový pár nebo komodita: (i) některý z následujících akciových indexů: Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100); Cotation Assistée en Continu 40 (CAC 40); Deutsche Bourse AG German Stock Index 30 (DAX30); Dow Jones Industrial Average (DJIA); Standard & Poors 500 (S&P 500); NASDAQ Composite Index (NASDAQ), NASDAQ 100 Index (NASDAQ 100); Nikkei Index (Nikkei 225); Standard & Poors / Australian Securities Exchange 200 (ASX 200); EURO STOXX 50 Index (EURO STOXX 50); ii) měnový pár složený z nejméně jedné měny, která není uvedena výše v bodu a); nebo (iii) zlato;

 

  • (c) 10% nominální hodnoty CFD, je-li podkladová komodita nebo akciový index komoditou jinou nebo akciovým indexem jiným, než jsou ty uvedeny výše v bodě b);

 

  • (e) 20% nominální hodnoty CFD, je-li podkladovým aktivem akcie nebo podkladové aktivum, které není uvedeno výše.

  Pravidlo uzavření marže na účet

  Pravidlo uzavření marže bude zavedeno na základě účtu, a nikoli na základě pozice.

  Standardní pravidlo pro uzavření marže je nastaveno na 50% z celkové počáteční marže. Prahová hodnota je stanovena v opatření ke zmírnění rizik, přijatém orgánem ESMA, a to tak, aby byla zajištěna odpovídající společná minimální úroveň ochrany pro neprofesionální investory.

  Ochrana před negativním zůstatkem

  Ochrana před negativním zůstatkem znamená, že naši klienti nikdy neztratí více finančních prostředků, než kolik je uloženo na jejich obchodním účtu (tj. ochrana před negativním zůstatkem).

  Ochrana před negativním zůstatkem bude zavedena na základě účtu tak, že omezí celkovou odpovědnost neprofesionálního investora za všechny CFD spojené s obchodním účtem u poskytovatele CFD pouze na finance na tomto obchodním účtu s CFD.

  4. Spojená rizika

  Obchodování s CFD je formou obchodování využívající pákového efektu, je vysoce spekulativní, komplexní a představuje významné riziko ztráty, což znamená, že není vhodné pro všechny investory. CFD patří mezi nejrizikovější typy investic, které mohou mít za následek velké ztráty.

  Než se klient rozhodne obchodovat s CFD, měl by pečlivě zvážit své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu riskovat. Při obchodování s CFD může klient utrpět částečnou nebo úplnou ztrátu své původní investice. Klienti by si měli být vědomi všech rizik spojených s obchodováním s CFD a pokud mají nějaké pochybnosti, měli by požádat o radu nezávislého finančního poradce. CFD nejsou vhodné pro obchodní strategii „buy and hold“ (kup a drž). Nemá-li klient dostatek času na pravidelnou kontrolu těchto investic, neměl by s CFD obchodovat.

  5. Schválení a přezkoumání

  Tyto zásady byly schváleny naší správní radou. Všechny výše uvedené právní předpisy, nařízení a pokyny označujeme v těchto zásadách hromadně jako „předpisy“. Zásady společnosti jsou navíc v souladu s řádným a účinným řízením rizik a jsou určeny k odvrácení riskování, které je nad rámec ochoty k riskování a rizikové tolerance společnosti.

  Kontrolor shody tyto zásady pravidelně přezkoumává a aktualizuje tak, aby odpovídaly změnám v příslušných právních předpisech a míře rizika.

  6. Relevantní jazyky

  Vezměte prosím na vědomí, že pokud Vám byla poskytnuta kopie těchto zásad v jiném než v anglickém jazyce, jsou Vám tyto zásady poskytovány pouze pro informační účely. Anglická verze těchto zásad je verze, která je závazná pro společnost Coverdeal Holdings Limited za všech okolností.

Skype
Upozornění na riziko: Obchodování s CFD je riskantní a může vést ke ztrátě investovaného kapitálu. 74% investorů přijde o peníze při obchodování s CFD. Ujistěte se, že rozumíte riziku a neinvestujte víc, než si můžete dovolit ztratit. Přečtěte si celé Prohlášení o odhalení rizik. Doménu Globtrex provozuje společnost Coverdeal Holdings Ltd, která je regulována společností CySEC pod licenci č. 231/14.