Novinky na trhu

Obsah Market News nezahrnuje žádné finanční nebo investiční rady. Market News je produkován MTE a slouží pouze k informačním účelům. Coverdeal Holdings Ltd neovlivňuje a nemá žádný dopad na formulaci informací v nich uvedených. Obsah Market News představuje posudek od MTE, je obecné povahy a nezahrnuje osobní individuální okolnosti čtenáře, investiční zkušenosti nebo stávající finanční situaci. Coverdeal Holding Ltd nepotvrzuje obsah Market News ani použití služby MTE. Tím pádem nebude Coverdeal Holding Ltd nést žádnou zodpověnost za použití služby MTE a obsah z Market News dostupný.