Web TV

Obsah Web TV nezahrnuje žádné finanční nebo investiční rady. Web TV je produkována Trading Central a slouží pouze k informačním účelům. Coverdeal Holdings Ltd neovlivňuje a nemá žádný dopad na formulaci informací v nich uvedených. Obsah Web TV představuje posudek od Trading Central, je obecné povahy a nezahrnuje osobní individuální okolnosti čtenáře, investiční zkušenosti nebo stávající finanční situaci. Coverdeal Holding Ltd nepotvrzuje obsah Web TV ani použití služby Trading Central. Tím pádem nebude Coverdeal Holding Ltd nést žádnou zodpověnost za použití služby Trading Central a obsah z Web TV dostupný.