Daty Wygaśnięcia CFD

Trading InstrumentActual Expiration DateRoll Over Date
Cocoa15-May5-Apr
Cotton8-May12-Apr
Coffee20-May12-Apr
Sugar30-Apr12-Apr
Copper29-May19-Apr
Wheat14-May26-Apr
Corn14-May26-Apr
Soybean14-May26-Apr
Rice14-May26-Apr

CFD DATY WYGAŚNĘCIA

Obrót kontraktami CFD wiąże się z ryzykiem i może skutkować utratą zdeponowanej kwoty. Obracaj mądrze.
Instrumenty CFD będą rolowane w terminach wygaśnięcia zgodnie z poniższą tabelą.
Uwaga:
Pozycje, które pozostają otwarte o godz. 22:00 GMT (21:00 DST) w dniu wygaśnięcia, będą korygowane poprzez obciążenie lub uznanie swap w celu odzwierciedlenia różnicy w cenie pomiędzy kontraktem wygasającym a nowym kontraktem.

Wszelkie istniejące zamówienia oczekujące (np. Stop Loss, Take Profit, Entry Stop lub Entry Limit) umieszczone na wygasającym instrumencie zostaną usunięte.

Aby uniknąć rolowania CFD, klienci mogą zamknąć swoje pozycje CFD przed terminem wygaśnięcia.

Przykład

Rollover podczas zmiany kontraktu na 1 sztukę Kupna na Coffee, spread na poziomie 100 pip, a Swap -1.829 punkta.

Instrument  Old contract price New contract price    DifferenceCurrency
Coffee116.00119.503.50USD

Oto obliczenia kwoty swap:

 Charge    Calculation    Amount in USD               
CFD Rollovervolume*contract size*price difference3.500.00
SwapsSwaps*contract size*volume*days-18.29
Swaps totalCFD Rollover + Swaps + Spread Charge3481.71

* Opłaty za swapy mogą ulec zmianie. Aby uzyskać zaktualizowane wartości, zapoznaj się z naszą listą kontraktów CFD.