Polityka reklamacji klienta

POLITYKA REKLAMACJI KLIENTA

My, Coverdeal Holdings Ltd (zwani dalej „Firmą”), przyjęliśmy niniejszą Politykę reklamacyjną klienta, aby zapewnić uczciwy i szybki proces rozpatrywania skarg, które mogą wyniknąć z naszej relacji.

 1. Definicje“Skarżący” oznacza dowolną osobę, fizyczną lub prawną, która ma prawo do złożenia skargi na Firmę i która już złożyła skargę.
  “Skarga” oznacza oświadczenie o braku satysfakcji skierowane w stronę Firmy przez skarżącego w odniesieniu do świadczenia usług inwestycyjnych.2. Złożenie skargi

  Możesz złożyć skargę na piśmie i zaadresować ją do Działu Zgodności Firmy, który jest upoważniony do rozpatrywania i rozpatrywania skarg, które mogą być zgłaszane przez naszych Klientów.

  Zachęcamy do skorzystania z formularza reklamacji załączonego w niniejszym dokumencie i przesłania go w dowolny z następujących sposobów:
  1. Wysyłając pocztą lub osobiście dostarczając załączony Formularz Reklamacji na następujący adres: Kristellina Tower, 12 Arch. Makarios III Avenue, Office 201, 2nd Floor, Mesa Geitonia, 4000, Limassol, Cypr

  2. Przesyłając formularz reklamacji drogą elektroniczną na następujące adresy e-mail: complaints@globtrex.com

  3. Potwierdzenie skargi

  Potwierdzimy otrzymanie reklamacji w ciągu pięciu (5) dni roboczych od otrzymania reklamacji i podamy unikalny numer referencyjny reklamacji. Niepowtarzalny numer referencyjny powinien być wykorzystywany we wszystkich przyszłych kontaktach ze Spółką, rzecznikiem finansowym i / lub CySEC w sprawie konkretnej skargi.

  4. Postępowanie Reklamacyjne

  Po potwierdzeniu otrzymania Twojej skargi dokładnie ją przeanalizujemy, zbadamy okoliczności otaczające twoją skargę i spróbujemy ją rozwiązać bez zbędnej zwłoki.

  Dołożymy wszelkich starań, aby zbadać twoją skargę i dostarczyć wyniki naszego dochodzenia w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od daty przesłania nam skargi. Podczas procesu dochodzenia będziemy Cię na bieżąco informować o postępowaniu procesu reklamaczjnegoi. Nasi pracownicz moga skontaktować się z Tobą bezpośrednio (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicynie) w celu uzyskania dalszych wyjaśnień i informacji dotyczących Twojej skargi. Będziemy potrzebować Twojej pełnej współpracy w celu przyspieszenia dochodzenia i ewentualnego rozwiązania sprawy.

  W przypadku, gdy twoja skarga wymaga dalszego dochodzenia i nie możemy jej rozwiązać w ciągu dziesięciu (10) dni, wydamy odpowiedź wstrzymującą na piśmie lub na innym trwałym nośniku. Gdy zostanie wysłana odpowiedź wstrzymująca, wskazane zostaną przyczyny opóźnienia i przewidywaną datę końca dochodzenia. W każdym przypadku przekażemy ci wynik naszego dochodzenia nie później niż trzy (3) miesiące od złożenia skargi, w zależności od złożoności sprawy i Twojej współpracy.

  5. Ostateczna Decyzja

  Po ustaleniu decyzji poinformujemy Cię o tym wraz z wyjaśnieniem naszego stanowiska i wszelkich środków zaradczych, które zamierzamy podjąć (jeśli dotyczy).

  Rzecznik Finansowy Republiki Cypryjskiej

  Jeśli ostateczna decyzja Spółki nie jest satysfakcjonująca, możesz skontaktować się z biurem rzecznika finansowego Republiki Cypryjskiej i poprosić o mediację w celu uzyskania ewentualnej rekompensaty. Ważne jest, aby skontaktować się z Rzecznikiem Finansowym Republiki Cypryjskiej w ciągu czterech (4) miesięcy od otrzymania ostatecznej odpowiedzi od Spółki, w przeciwnym razie Rzecznik Finansowy Republiki Cypryjskiej może nie być w stanie rozpatrzyć Twojej skargi.

  Jeśli Firma nie była w stanie udzielić Ci ostatecznej odpowiedzi w ciągu trzech (3) miesięcy określonych powyżej, możesz ponownie skontaktować się z biurem rzecznika praw finansowych Republiki Cypryjskiej nie później niż cztery (4) miesiące po dacie kiedy firma powinna była dostarczyć ostateczną decyzję.

  Dane kontaktowe Rzecznika Finansowego Republiki Cypryjskiej:
  Strona internetowa: www.financialombudsman.gov.cy
  E-mail: complaints@financialombudsman.gov.cy
  Adres pocztowy: P.O. BOX: 25735, 1311 Nikozja, Cypr
  Telefon: +357 2284 8900, +357 2266 0584
  Fax: +357 2266 0118

  Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

  Możesz również podtrzymać skargę w Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Należy jednak pamiętać, że Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nie ma uprawnień do zwrotu, a zatem nie rozpatruje indywidualnych skarg.
  Dane kontaktowe Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd:
  Strona internetowa: www.cysec.gov.cy
  Ogólny adres e-mail: info@cysec.gov.cy
  Adres pocztowy: P.O. BOX 24996, 1306 Nikozja, Cypr
  Telefon: +357 2250 6600
  Fax: +357 2250 6700

Rozumie się, że twoje prawo do podjęcia działań drogą sądową nie jest w żaden sposób naruszone przez istnienie lub korzystanie z powyższych procedur reklamacyjnych.

Skype
Ostrzeżenie o ryzyku: Handel na kontraktach CFD jest ryzykowny i możesz stracić swój zainwestowany kapitał. Między 74% inwestorów detalicznych traci swoje środki podczas handlu kontraktami CFD. Prosimy upewnić się że rozumiesz ryzyko i nie inwestuj więcej, niż na możesz sobie pozwolić stracić. Przeczytaj pełne Oświadczenie o ryzyku. Domena Globtrex jest obsługiwana przez Coverdeal Holdings Ltd, która jest regulowana przez CySEC na podstawie licencji nr 231/14.