Kalendarz Gospodarczy

Treści w Kalendarzu Gospodarczym nie są poradami finansowymi ani inwestycyjnymi. Kalendarz Gospodarczy to produkt MTE i służy tylko celom informacyjnym. Coverdeal Holdings Ltd nie wpływa w żaden sposób na formułowanie informacji zawartych w kalendarzu. Treści zawarte w Kalendarzu Gospodarczym reprezentują analizę przeprowadzoną przez MTE i są natury ogólnej, nie biorąc pod uwagę osobistych warunków klienta, ani jego doświadczenia inwestycyjnego czy obecnej sytuacji finansowej. Coverdeal Holdings Ltd nie promuje treści Kalendarza Gospodarczego ani korzystania z usługi MTE. Z tego powodu, Coverdeal Holdings Ltd nie jest w żaden sposób odpowiedzialne za korzystanie z usługi MTE i treści w zawartego w niej Kalendarza Gospodarczego.