Fundusz Kompensacyjny Dla Inwestorów

Fundusz Kompensacyjny dla Inwestorów

Ogólne

Zgodnie z Regulacją 87 (Ι)/2017, Coverdeal Holdings Ltd jest członkiem Funduszu Kompensacyjnego dla Inwestorów (FKI).

 Zadaniem FKI jest zabezpieczenie roszczeń Klientów wobec Cypryjskich Firm Inwestycyjnych (CFI), będących członkami FKI, poprzez wypłatę kompensaty w przypadku, gdy CFI nie jest w stanie:

• zwrócić Klientom zaległych środków, które należą do nich, ale są przetrzymywane przez CFI w celu świadczenia usług inwestycyjnych dla danych Klientów lub

• przekazać Klientom instrumentów finansowych, które do nich należą, a którymi CFI zarządza, które przetrzymuje lub przechowuje w ich imieniu.

FKI nie obejmuje Klientów Instytucjonalnych oraz  Kontrahentów, a jedynie Klientów Detalicznych CFI.

Łączna wypłacana kwota kompensacji na Klienta nie może przekroczyć 20 000 EUR, niezależnie od ilości posiadanych kont, waluty oraz miejsca świadczenia usługi inwestycyjnej.

Klienci nieobjęci świadczeniem

Zgodnie z odpowiednimi Regulacjami, FKI nie świadczy kompensacji następującym kategoriom inwestorów:

  1. W kategorii inwestorów instytucjonalnych i biznesowych:

Firmy Inwestycyjne (FI)

Podmioty prawne powiązane z członkiem Funduszu oraz należące do tej samej grupy firm

Banki

Współpracujące instytucje kredytowania

Firmy ubezpieczeniowe

Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe oraz firmy nimi zarządzające

Instytucje i fundusze ubezpieczeń socjalnych

Inwestorzy określani przez członka jako zawodowi, na własne życzenie, zgodnie z artykułami 14 i 15 Kodeksu Postępowania Zawodowego FI.

  1. Krajom oraz organizacjom międzynarodowym.
  1. Administracyjnym organom centralnym, federalnym, zjednoczonym, regionalnym oraz lokalnym.
  1. Przedsiębiorstwom powiązanym z członkiem Funduszu, zgodnie z Piątym Załącznikiem do Regulacji Prawnej 144(I).
  1. Kadrze zarządzającej i administracyjnej członka Funduszu.
  1. Udziałowcom członka Funduszu, których udział pośredni lub bezpośredni w kapitale członka Funduszu wynosi przynajmniej 5% kapitału udziałowego, jak również wykwalifikowanym audytorom odpowiedzialnym za wykonywanie audytu finansowego członka Funduszu, zgodnie z regulacjami prawnymi.
  1. Inwestorom działającym w przedsiębiorstwach powiązanych z członkiem Funduszu oraz grupą firm, do której dany członek Funduszu należy, mającym jednocześnie zobowiązania lub obowiązki pokrywające się z wypisanymi w akapitach (5) i (6).
  1. Krewnym drugiego stopnia i małżonkom osób wypisanych w akapitach (5), (6) i (7), jak również podmiotom trzecim działającym w imieniu tych osób.
  1. Poza inwestorami wymienionymi w podpunkcie (2) punktu 55 Regulacji Prawnej 144(I), wliczają się tu również inwestorzy będący Klientami członka Funduszu odpowiedzialnego za powstanie sytuacji odnoszących się do członka Funduszu, którzy spowodowali problemy finansowe lub przyczynili się do pogorszenia jego sytuacji finansowej lub którzy odnieśli z tych faktów korzyści.
  1. Inwestorom w postaci firmy, która z racji swojej wielkości nie ma prawa do rysowania wykresu bilansu sumującego, zgodnie z Prawem Firm lub prawem odpowiedniego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

• Jeśli chodzi o ustępy 2.1 [(5), (6), (7) oraz (8)] Fundusz zawiesza wypłatę kompensacji, przekazując informację zainteresowanym stronom jeszcze zanim podjęta zostanie ostateczna decyzja w przypadkach, w których ma ona zastosowanie.

Skype
Ostrzeżenie o ryzyku: Handel na kontraktach CFD jest ryzykowny i możesz stracić swój zainwestowany kapitał. Między 74% inwestorów detalicznych traci swoje środki podczas handlu kontraktami CFD. Prosimy upewnić się że rozumiesz ryzyko i nie inwestuj więcej, niż na możesz sobie pozwolić stracić. Przeczytaj pełne Oświadczenie o ryzyku. Domena Globtrex jest obsługiwana przez Coverdeal Holdings Ltd, która jest regulowana przez CySEC na podstawie licencji nr 231/14.