Politykę Dźwigni i Depozytów Zabezpieczających

„The Coverdeal Holdings Limited”jest cypryjską firmą inwestycyjną (Cyprus Investment Firm – ‘CIF’) działającą zgodnie z prawem Cypru, mającą główną siedzibę pod adresem Kristelina Tower, 12 Arch. Makarios III Avenue, Office 201, 2nd Floor, Mesa Geitonia, 4000 Limassol, Cypr; i zarejestrowaną w Rejestrze Spółek dla Nikozji pod numerem HE303127.„The Coverdeal Holdings Limited”podlega regulacji ze strony Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (‘CySEC’), licencja nr 231/14 i działa zgodnie z Dyrektywą w sprawie rynków instrumentów finansowych (Markets in Financial Instruments Directive – ‘MIFID II’) Unii Europejskiej.

1. Wprowadzenie

Coverdeal Holdings Ltd (od tej pory „Firma”) ma ustaloną Politykę Dźwigni i Depozytów Zabezpieczających (od tej pory „Polityka”) odnoszącą się do wszystkich klientów indywidualnych. Polityka jest zgodna z:

a) Okólnikiem C168 Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) odnośnie zaktualizowanej wersji dokumentu ESMA Q&A związanego z dostarczaniem kontraktów CFD oraz innych produktów spekulacyjnych inwestorom indywidualnym w oparciu o treść dyrektywy MiFID,

b) 1. pytaniem i odpowiedzią z działu 8 ESMA/2016/1165 związanych z dostarczaniem kontraktów CFD oraz innych produktów spekulacyjnych inwestorom indywidualnym w oparciu o treść dyrektywy MiFID.

c) Okólnikiem C271 Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) odnośnie decyzji ESMA o interwencji produktowej w kontraktach CFD i opcjach binarnych

Celem niniejszej Polityki jest ustalenie praktyk dotyczących dźwigni i depozytów zabezpieczających Firmy dla zwiększenia ochrony inwestorów.

2. Zakres

Polityka ma zastosowanie do wszystkich klientów indywidualnych, którzy spekulują na krótkoterminowych zmianach ceny w kontraktach CFD, będących produktami złożonymi, przez co dla większości problematyczne może być pełne zrozumienie powiązanego z nimi ryzyka.

Znajduje to odzwierciedlenie w wymogu oceny odpowiedniości jako części procesu otwierania konta. Wdrożyliśmy solidny proces oceny wiedzy i doświadczenia klientów indywidualnych oraz potencjalnych klientów indywidualnych, by sprawdzić, czy rozumieją powiązane ryzyko i określić, czy produkty oferowane przez Firmę są dla nich odpowiednie.

Klienci, którzy nie zaliczą testu na odpowiedniość

Klienci, którzy zostaną poddani testowi na odpowiedniość i w ocenie Firmy dane instrumenty i usługi inwestycyjne nie są dla nich przeznaczone, są o tym informowani i nie otrzymują możliwości założenia konta Live. Dla klientów chcących zwiększyć swoje zrozumienie i wiedzę sugerowane są konto Demo oraz materiały edukacyjne.

3. Limity dźwigni i depozytów zabezpieczających

W odniesieniu do dźwigni i depozytu zabezpieczającego zaadaptowaliśmy i wdrożyliśmy wymogi regulacyjne oraz ograniczenia ustalone przez ESMA w decyzji o interwencji produktowej z czerwca 2018.

Od 1 sierpnia 2018 roku obowiązują następujące limity w stosowaniu dźwigni przy otwieraniu pozycji przez klienta indywidualnego. Ustalenie było zgodne ze zmiennością poniższych:

 • 30:1 dla głównych par walutowych;
 • 20:1 dla par walutowych innych niż główne, złota i głównych indeksów;
 • 10:1 dla towarów innych niż złoto i indeksów innych niż główne;
 • 5:1 dla indywidualnych akcji oraz innych wartości referencyjnych;

Wysokość procentowa wstępnego depozytu zabezpieczającego w zależności od aktywów

Wstępny depozyt zabezpieczający to procentowa wartość ceny instrumentu finansowego, którą Ty jako klient, musisz opłacić, by wejść w kontrakt CFD, z wyłączeniem prowizji, opłat transakcyjnych oraz innych kosztów powiązanych.

Ten wymóg to właściwie kwota zabezpieczenia wymagana do otwarcia konta z depozytem; otwarcia i utrzymania pozycji

Dostawcy kontraktów CFD mają obowiązek wymagać od klientów indywidualnych wpłaty wstępnego depozytu zabezpieczającego przy otwarciu kontraktu CFD (ochrona wstępnym depozytem zabezpieczającym) zgodnie z poniższym:

  • (a) 3,33% hipotetycznej wartości kontraktu CFD, gdy para walutowa, na którą opiewa, składa się z dowolnych dwóch spośród następujących walut: dolar amerykański, euro, jen japoński, funt szterling, dolar kanadyjski lub frank szwajcarski;

 

  • (b) 5% hipotetycznej wartości kontraktu CFD, gdy para walutowa, indeks lub towar, na które opiewa to: (i) dowolny z indeksów kapitałowych: Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100); Cotation Assistée en Continu 40 (CAC 40); Deutsche Bourse AG German Stock Index 30 (DAX30); Dow Jones Industrial Average (DJIA); Standard & Poors 500 (S&P 500); NASDAQ Composite Index (NASDAQ), NASDAQ 100 Index (NASDAQ 100); Nikkei Index (Nikkei 225); Standard & Poors / Australian Securities Exchange 200 (ASX 200); EURO STOXX 50 Index (EURO STOXX 50); (ii) para walutowa składająca się z przynajmniej jednej waluty niewymienionej w punkcie (a) powyżej; lub (iii) złoto

 

  • (c) 10% hipotetycznej wartości kontraktu CFD, gdy towar lub indeks kapitałowy, na które opiewa, jest towarem lub indeksem kapitałowym niewymienionym w punkcie (b) powyżej;
 • (d) 20% hipotetycznej wartości kontraktu CFD, gdy opiewa on na akcję lub coś niezawartego w punkach powyżej.

Zasada depozytu zabezpieczającego uzasadniającego zamknięcie dla rachunku

Zasada depozytu zabezpieczającego uzasadniającego zamknięcie będzie egzekwowana na podstawie rachunku, a nie pozycji.

Wystandaryzowana zasada depozytu zabezpieczającego uzasadniającego zamknięcie została ustalona na 50% łącznej wysokości wstępnego depozytu zabezpieczającego. Próg został ustalony jako środek ograniczający ryzyko ESMA, by zapewnić odpowiedni, wspólny poziom ochrony inwestorów indywidualnych.

Ochrona przed ujemnym saldem

Ochrona przed ujemnym saldem oznacza, że nasi klienci nie mogą nigdy utracić więcej środków, niż zdeponują na swoim koncie inwestycyjnym (znaczy, że jest ono objęte ochroną przed ujemnym saldem).

Ochrona przed ujemnym saldem zostanie wprowadzona per konto, ograniczając zagregowaną odpowiedzialność inwestora indywidualnego za wszystkie kontrakty CFD połączone z kontem inwestycyjnym kontraktów CFD u operatora kontraktów CFD, dotyczące środków na tym koncie do inwestycji w kontrakty CFD.

4. Powiązane ryzyka

Inwestowanie w kontrakty CFD to forma inwestycji z dźwignią, wysoce podatna na spekulacje, złożona i powiązana ze znacznym ryzykiem straty, niebędąca odpowiednią dla każdego inwestora. Kontrakty CFD należą do najbardziej ryzykownych rodzajów inwestycji i mogą spowodować znaczne straty.

Przed podjęciem decyzji o inwestowaniu w kontrakty CFD klient powinien dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i chęć podjęcia ryzyka. Inwestując w kontrakty CFD, klient może ponieść częściową lub pełną stratę swojej wstępnej inwestycji. Klienci powinni mieć świadomość wszelkiego ryzyka związanego z inwestycjami w kontrakty CFD oraz zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego w razie jakichkolwiek wątpliwości. Kontrakty CFD nie są odpowiednie do inwestycji typu “buy and hold”, dlatego też, jeśli klient nie ma wystarczająco czasu, by regularnie monitorować taką inwestycję, to nie powinien zajmować się inwestycjami w kontrakty CFD.

5. Dopuszczenie i recenzje

Niniejsza Polityka została dopuszczona przez naszą Radę Nadzorczą i w niej kolektywnie odnosimy się do wszystkich powyższych legislacji, regulacji i wytycznych jako do “regulacji”. Ponadto Polityka Firmy wiąże się z solidnym i skutecznym zarządzaniem ryzykiem oraz ma na celu powstrzymanie podejmowania ryzyka poza wyrażanym przez Firmę apetytem na ryzyko i poziomem jego tolerancji.

Inspektor ds. Zgodności będzie dokonywać regularnych przeglądów i aktualizacji niniejszej Polityki w miarę potrzeb, by utrzymać zgodność ze zmianami w odpowiednich zapisach prawnych i poziomem ryzyka.

6. Obowiązujący język

Prosimy mieć na uwadze, że jeśli niniejszy dokument został dostarczony w języku innym niż angielski, to został dostarczony w tej formie wyłącznie w celu informacyjnym. Zawsze wiążącą wersją polityki dla Coverdeal Holdings Limited jest wersja angielska.

Skype
Ostrzeżenie o ryzyku: Handel na kontraktach CFD jest ryzykowny i możesz stracić swój zainwestowany kapitał. Między 74% inwestorów detalicznych traci swoje środki podczas handlu kontraktami CFD. Prosimy upewnić się że rozumiesz ryzyko i nie inwestuj więcej, niż na możesz sobie pozwolić stracić. Przeczytaj pełne Oświadczenie o ryzyku. Domena Globtrex jest obsługiwana przez Coverdeal Holdings Ltd, która jest regulowana przez CySEC na podstawie licencji nr 231/14.