Wiadomości Rynkowe

Treści w Wiadomościach Rynkowych nie są poradami finansowymi ani inwestycyjnymi. Wiadomości Rynkowe to produkt MTE i służą tylko celom informacyjnym. Coverdeal Holdings Ltd nie wpływa w żaden sposób na formułowanie informacji zawartych w wiadomościach. Treści zawarte w Wiadomościach Rynkowych reprezentują analizę przeprowadzoną przez MTE i są natury ogólnej, nie biorąc pod uwagę osobistych warunków klienta, ani jego doświadczenia inwestycyjnego czy obecnej sytuacji finansowej. Coverdeal Holdings Ltd nie promuje treści Wiadomości Rynkowych ani korzystania z usługi MTE. Z tego powodu, Coverdeal Holdings Ltd nie jest w żaden sposób odpowiedzialne za korzystanie z usługi MTE i treści w zawartych w niej Wiadomości Rynkowych.