Polityka realizacji, alokacji i postępowania ze zleceniami

Szanowny kliencie, prosimy uważnie zapoznać się z niniejszą polityką, jako że określa ona model biznesowy, wedle którego my, Coverdeal Holdings Ltd, postępujemy w relacjach z klientami.

O firmie

Coverdeal Holdings Ltddziała jako Internetowy broker inwestycji CFD w Unii Europejskiej.

 • Coverdeal Holdings Ltd (od tej pory „Firma”) to przedsiębiorstwo zarejestrowane na Cyprze pod numerem rejestracyjnym HE 303127przez Wydział Rejestru Spółek oraz Syndyków (http://www.mcit.gov.cy).Nasza siedziba mieści się pod adresem Ioanni Stylianou, 6 2nd floor, Office 202, 2003 Nicosia Cypr.
 • Coverdeal Holdings Ltd (o nazwie handlowej “Globtrex”) jest Cypryjską Firmą Inwestycyjną, autoryzowaną i podlegającą regulacji Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („CySEC„) na licencji nr 231/14.. Dane odnośnie zasięgu regulacji przez CySECdostępne są pod adresem (http://www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/37692/)

W całej Polityce realizacji, alokacji i postępowania ze zleceniami do Coverdeal Holdings Ltd odnosić się będziemy jako “my”, “nasze” lub ”nas”, a do naszych klientów jako “Ty”, “Twoje” lub “Ciebie”.

Jako podmiot podlegający regulacji ze strony Unii Europejskiej działamy zgodnie z wymogami CySEC dla Cypryjskich Firm Inwestycyjnych, w tym Prawem o Usługach, Działalności oraz Rynkach Regulowanych z 2007 prawa Republiki Cypru 144(I)/2007 (“Prawo”) orazDyrektywą w sprawie rynków instrumentów finansowych (2004/39/EC)(“MiFID”) Unii Europejskiej.

MiFID wymaga od nas utworzenia i implementacji Polityki realizacji, alokacji i postępowania ze zleceniami, oraz zapewnieniu klientom kopii tej polityki, zawierającej uzgodnienia odnośnie realizacji, alokacji i postępowania oraz odpowiednich kroków, podejmowanych przez nas, by spełnić swój obowiązek wykonywania możliwie najlepszych realizacji dla klientów.

Jednocześnie polityka zostaje utworzona wedle oraz zgodnie z Dyrektywą (“MiFID”) oraz zasadami CySEC, odpowiedzialnego za implementację MiFID w Republice Cypru oraz regulację działań Coverdeal Holdings Ltd.

W relacjach biznesowych z klientami mamy obowiązek działać szczerze, uczciwie i profesjonalnie, jak również przekazywać informacje uczciwe, zrozumiałe oraz jednoznaczne, biorące pod uwagę najlepszy interes klienta. W odniesieniu do realizacji, alokacji i postępowania ze zleceniami wymagane jest uzyskiwanie możliwie najlepszego wyniku przy realizacji zleceń klientów lub tworzenia zleceń, lub przekazywania zleceń innym podmiotom do realizacji.

Definicja “najlepszej realizacji” może być różna i na pytanie o nią nie ma prostej odpowiedzi, zbyt wiele parametrów realizacji musi zostać wzięte pod uwagę, by ustalić ich relatywny wpływ na każdy czynnik, otrzymywane zlecenia, rynki, na których działamy oraz wspierany przez nas produkt finansowy. Dla klientów indywidualnych musimy brać pod uwagę wszystkie parametry, zwłaszcza uczciwą cenę oraz koszty (ukryte, jawne wewnętrzne i jawne zewnętrzne), będące częścią szacunku określanego jako “całość opłat”, do tego musimy również brać pod uwagę, wliczając w to, jednak nie ograniczając się do szybkości realizacji, pewności realizacji, dostępu do realizacji, prawdopodobieństwa ugody, wielkości rodzaju oraz umiejscowienia w czasie transakcji, stabilność czyszczenia, związki kredytowe, “inwestycje captive” oraz wszelkie inne czynniki, mające związek z klientem oraz realizacją zlecenia. W odpowiednim sensie najlepszy interes w realizacji może być określany jako wypełnienie zlecenia inwestycyjnego klienta niemal natychmiastowo na żądanych warunkach lub lepszych, w oparciu o utrzymanie płynności w danym czasie oraz przepływ zleceń instytucji/miejsca realizujących, z uwzględnieniem kredytu (ryzyka) uczestników oraz ich ograniczeń dostępowych, oraz czasu trwania kontraktów.

Podsumowanie naszej Polityki

Niniejsza Polityka realizacji, alokacji i postępowania ze zleceniami określa:

 1. Nasze miejsca realizacji
 2. Nasze podejście do realizacji dla postępowania oraz alokacji zleceń od powstania do zrealizowania
 3. Czynniki mające wpływ na realizację, oraz
 4. Monitorowanie oraz recenzja zobowiązania do najlepszej realizacji

Coverdeal Holdings Ltd znajduje się w szczególnej pozycji regulującej, by zapewnić klientom najlepszą realizację w świadczeniu (wyłącznie) usług inwestycyjnych, do których mamy upoważnienie:

 • Odebranie i przekazanie zleceń związanych z przynajmniej jednym instrumentem finansowych, oraz
 • Realizacja zleceń w imieniu klientów

Odbiór oraz realizacja zleceń (Reception and Transmission of Orders – RTO) składa się z usług odbierania zleceń od klientów na negocjowanie instrumentów finansowych, oraz przekazywanie tych zleceń do operatora usług, tak by zlecenia mogły zostać zrealizowane na rynkach.

Realizacja zleceń (realizacja) składa się z usług działania w imieniu klienta, by zawierać transakcje na instrumenty finansowe zgodnie ze zleceniami otrzymanymi od klienta. Działając w imieniu klienta nasze usługi prowadzą proces transakcji aż do zakończenia (negocjacje oraz podsumowanie).

Prosimy mieć na uwadze, że wśród naszych usług nie mogą znajdować się porady inwestycyjne.

Jedynym operatorem naszej realizacji/handlu jest Magnasale Trading Ltd.

Twoje zlecenia będą natychmiastowo realizowane bez żadnych wyjątków przez Magnasale Trading Ltd, Cypryjską Firmę Inwestycyjną działającą zgodnie z regulacjami i upoważnieniem Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (‘’CySEC’’) na licencji na licencji nr 264/15.

Nasze miejsce realizacji ma więc wdrożone rygorystyczne procedury pozwalające na najlepszą realizację.

Mimo to mamy stale obowiązujące i niezależne procesy monitorowania jakości uzyskanej realizacji dokonanej w Twoim imieniu w naszym miejscu realizacji, gdyż jako klient indywidualny prawnie polegasz na nas w kwestii ochrony swoich interesów w związku z wyceną oraz innymi czynnikami wpływającymi na transakcję realizowaną w Twoim imieniu w dowolnym miejscu realizacji.

Niniejsza Polityka realizacji, alokacji i postępowania ze zleceniami, wraz z okazjonalnie wprowadzanymi zmianami, łącznie z innymi dokumentami prawnymi firmy, tworzy naszą umowę z Tobą. Wersja niniejszej polityki w języku angielskim jest obowiązująca w przypadku wszelkich niezgodności lub dwuznaczności w dowolnych tłumaczeniach na inne języki, które mogą zostać udostępnione wyłącznie w celach referencyjnych.

Inwestując z nami, zgadzasz się na zapisy niniejszej wersji tej Polityki realizacji, alokacji i postępowania ze zleceniami.

Jeśli uważasz, że Twoje zlecenie nie zostało zrealizowane, zaalokowane lub wykonane zgodnie z treścią niniejszej polityki, to zalecamy jak najszybszy kontakt z działem odbioru, przekazywania oraz realizacji zleceń.

Dział RTO i realizacji

Email: rte@globtrex.com

Tel: +357 25 635 040

Fax: + 357 25 635 040

Ważna informacja:

wyjaśnia się, że nie masz prawa przesłać skargi do cypryjskiego Rzecznika ds. Finansowych w przypadku sporu z firmą, związanego z inwestowaniem w kontrakty CFD na wirtualnych walutach.

Zakres oraz zobowiązania naszej polityki

 • 1.1. Mamy obowiązek zaimplementować procedury oraz ustalenia, które zapewnią szybką i uczciwą realizację zleceń klientów, podobną do innych zleceń lub własnych interesów.
 • 1.2. W niniejszej Polityce realizacji, alokacji i postępowania ze zleceniami będziemy wykonywać zlecenie, jeśli:
  • 1.2.1. Realizujemy zlecenia w imieniu klientów;
  • 1.2.2. Przekazujemy zlecenia do innych podmiotów do realizacji w trakcie świadczenia usługi odbioru i przekazywania zleceń.
 • 2.1 Musimy upewnić się, że wszelkie zlecenia realizowane w imieniu naszych klientów są szybko i dokładnie odnotowywane oraz alokowane.
 • 2.2 Zajmiemy się porównywalnymi zleceniami w sposób szybki i metodyczny, chyba że charakterystyka takiego zlecenia lub bieżąca sytuacja rynkowa sprawiają, że jest to niemożliwe.
 • 2.3 Będziemy informować naszych klientów indywidualnych o wszelkich problemach materiałowych, które mogą mieć wpływ na odpowiednie wykonanie zlecenia, zaraz po uzyskaniu informacji o powstaniu takich problemów.
 • 3.1 Jeśli dokonamy agregacji zlecenia klienta w jednym lub kilku zleceniach, to zaalokujemy odpowiednie zlecenia zgodnie z niniejszą Polityką realizacji, alokacji i postępowania ze zleceniami. Zapoznaj się z Polityką odnośnie konfliktów interesów.
 • 3.2 Zlecenia wykonujemy na zasadzie kolejności zgłoszeń. Wielkość oraz cena zlecenia nie wpływają na alokację zagregowanego zlecenia i domyślnie nie będziemy dokonywać częściowej realizacji zlecenia.
 • 3.3 Jeśli w trakcie alokacji znajdzie się błąd dla zagregowanego zlecenia, może zostać dokonana realokacja. W takich przypadkach należy dokładnie udokumentować powód i podstawę dokonania realokacji, a realokacja zostanie wykonana w przeciągu jednego (1) dnia roboczego od znalezienia błędu.
 • 3.4 Zapisy alokacji dla transakcji zagregowanych muszą zawierać:
  • 3.4.1 Datę i czas alokacji;
  • 3.4.2 Informację o produkcie oraz aktywie;
  • 3.4.3 Dane klienta oraz miejsca realizacji;
  • 3.4.4 Liczba alokacji dla każdego klienta oraz zaangażowanej strony.
  • 3.4.5 Rekordy odnoszące się do zagregowanych zleceń muszą być przechowywane przez okres przynajmniej pięciu (5) lat od daty alokacji lub realokacji, w zależności od tego, co nastąpiło.

Niniejsza polityka będzie się do Ciebie odnosić, jeśli Twoja zgodna z MiFID kategoryzacja określa Cię jako klienta indywidualnego lub profesjonalnego, lub jeśli jesteś klientem innej kategorii i otrzymaliśmy Twoją prośbę, a Ty zapewnienie o najlepszej realizacji.

Zobowiązanie do najlepszej realizacji odnosi się do następujących instrumentów finansowych oraz produktów, które w tej chwili znajdują się w ofercie Coverdeal Holdings Ltd:

 • Kontrakty CFD na akcje
 • Kontrakty CFD na indeksy
 • Kontrakty CFD na towary
 • Kontrakty CFD na Forex

Oferujemy naszym klientom WYŁĄCZNIE REALIZACJĘ inwestycji. Wszystkie zlecenia naszych klientów realizować będziemy jako “pośrednicy”, “Matched Principal” lub “Riskless Principal” w inwestycji. Umożliwiamy dokonanie każdego Twojego zlecenia, tworząc identyczne zlecenie (nasze zlecenie Back to Back) w miejscu realizacji/handlu lub kontrahenta. Po dopasowaniu zlecenia Back to Back lub jego całościowego spełnienia (Fill or Kill), otworzymy lub zamkniemy inwestycję na Twoim koncie (“Inwestycja Back to Back”) po tej samej lub podwyższonej cenie, tej samej wielkości co zlecenie Back to Back. Oznacza to, że działamy jako “Riskless Principal” dla każdej inwestycji otwartej lub zamkniętej na Twoim koncie.

W tej chwili nie realizujemy zleceń klientów za pośrednictwem innych operatorów lub kontrahentów. Dlatego też polegamy na Magnasale Trading Ltd jako jedynym naszym operatorze handlu, choć, w zgodzie w wymogami regulacyjnymi, jesteśmy odpowiedzialni wobec klientów za podjęcie wszelkich mieszczących się w granicach zdrowego rozsądku kroków do uzyskania dla nich możliwie najlepszego wyniku.

Z tego powodu Coverdeal Holdings Ltd wymaga od operatora handlu za pośrednictwem umowy o świadczeniu usług, zaimplementowania procesu i procedur, które mogą udowodnić, że jako nasz jedyny operator handlu będzie dostarczać najlepszą realizację, tak byśmy mieli w ten sposób możliwość zrealizowania naszego zobowiązania do najlepszych rezultatów wobec klientów. Wśród tych procesów i procedur znajdują się:

 1. Niezależne monitorowanie przez Coverdeal Holdings Ltd jakości realizacji inwestycji uzyskiwanej przez naszego operatora realizacji w odniesieniu do zleceń naszych klientów w produktach podpadających pod MiFID, dla których Magnasale Trading Ltd jest naszym jedynym operatorem handlu.
 2. Dostarczenie ze strony naszego operatora realizacji wewnętrznych i pochodzących od podmiotów trzecich danych do niezależnego wglądu przez Coverdeal Holdings Ltd.
 3. Kontrola dowodów Coverdeal Holdings Ltd przy regularnym i systematycznym przeglądzie miejsc realizacji, wykorzystywanych przez naszego operatora handlu do spełnienia własnych zobowiązań gdzie mamy działać jako ‘pośrednicy’, a miejsca te miały być wykorzystywane przy zleceniach naszych klientów.
 4. Okresowy przegląd jakości realizacji naszego operatora handlu, mierzony w stosunku do innych porównywalnych miejsc.

Jeśli Twoje zlecenie przeznaczone jest do transakcji Over-the-Counter (“OTC”) i działamy jako “Riskless Principal” Twoje zlecenie zostaje przekierowane do Magnasale Trading Ltd jako jedynego miejsca realizacji , które jako operator handlu będzie inwestować przeciw własnemu kontu, przekierowując z kolei własne zlecenia do innych miejsc realizacji.

Uwaga: Twoje zlecenie realizujemy poza rynkiem regulowanym (Regulated Market – “RM“) lub wielostronnymi systemami obrotu (Multilateral Trading Facility -“MTF”). Takie transakcje mogą być bardziej ryzykowne niż transakcje realizowane na RM lub MTF, tak więc wchodząc w relacje biznesowe z nami, wyrażasz zgodę na tę politykę. Zapoznaj się z Polityką o ujawnieniu ryzyka.

Nasze podejście do realizacji

Celem wykonania zobowiązania do najlepszej realizacji, my oraz nasze miejsce realizacji, bierzemy pod uwagę następujące kryteria przy określaniu relatywnej ważności czynników realizacji.

 • Charakterystyka klienta, w tym klasyfikacja jako klient indywidualny lub profesjonalny. Polityka NIE odnosi się do uprawnionych kontrahentów;
 • Charakterystyka zlecenia klienta;
 • Charakterystyka instrumentów finansowych OTC będących przedmiotem zlecenia;
 • Charakterystyka miejsca realizacji, do którego kierowane jest zlecenie;
 • Bieżący poziom płynności w czasie realizacji;

Decyzje odnośnie realizacji, alokacji i postępowania ze zleceniami opierają się przede wszystkim na parametrach branych pod uwagę przy ustalaniu możliwie najlepszego wyniku przy realizacji zlecenia klienta:

Szybkość, pewność i dostęp do realizacji

Przywiązujemy WIELKĄ relatywną wagę do szybkości, pewności i dostępu do realizacji.

Ze względu na poziomy zmienności mającej wpływ na ceny, chcemy zapewnić zleceniom klientów najszybszą możliwą realizację, biorąc pod uwagę wiele czynników wpływających na zlecenie klienta. Automatyczne opóźnienia to standard i mogą pojawić się, jako że nie wspieramy ręcznego zlecenia wyceny. Zapoznaj się z dokumentem Handel wycenami.

Nie mamy żadnego obowiązku przyjmowania zlecenia od klienta, a godziny, w których możliwe jest przesłanie zlecenia są ograniczone, ponadto celem zapewnienia ochrony przed potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami błędnych zleceń na naszych platformach nie przyjmiemy żadnych zleceń leżących poza określonym zakresem. Zakresy te muszą się zmieniać ze względu na płynność oraz zmienną naturę rynków finansowych, przy warunkach zależnych nie tylko od wiadomości, wydarzeń ekonomicznych, godzin otwarcia/zamknięcia rynku oraz dynamicznych zmian cenowych, aż do poziomu, w którym przy zasadach panujących dla danej transakcji, w której produkty będącej jej przedmiotem są wymieniane i ustalane są ceny, inwestowanie zostaje zawieszone i zakazane. Zapoznaj się z dokumentem Ranking faktorów realizacji oraz realizacja w MT4.

Korzystanie z połączenia bezprzewodowego lub łącza modemowego, lub dowolnej innej formy niestabilnego połączenia po stronie klienta może spowodować słabą lub przerywaną łączność, lub brak sygnału o odpowiedniej sile, powodujący opóźnienia w przekazywaniu danych między nami i klientem, przy korzystaniu z elektronicznej platformy udostępnionej przez firmę.

W sprawach płynności polegamy na naszym operatorze handlu, dlatego też realizacja na zasadzie ‘back to back’ zależeć będzie od wyceny oraz płynności dostępnych dla naszego miejsca realizacji.

Informacja o cenie i rozwój (koszt ukryty)

Przywiązujemy WYSOKĄ relatywną wagę do informacji o cenie i rozwoju, jako że wraz z innymi kosztami są to parametry, które są nadrzędne nad innymi czynnikami dla klientów indywidualnych przy ocenianiu najlepszej realizacji.

Cena kontraktu CFD („Contract for Difference” – „kontrakt różnicowy”) wyliczana jest w odniesieniu do cen powiązanych produktów, otrzymywanych od operatora handlu. Ceny będziemy aktualizować tak często, jak tylko pozwalać na to będą ograniczenia w technologii oraz łączach komunikacyjnych.

Ceny oraz godziny inwestycyjne naszego operatora handlu, oraz wynikające z nich nasze ceny i godziny inwestycyjne, które odzwierciedlają te obowiązujące dla naszego miejsca realizacji, mogą różnić się od tych na innych rynkach regulowanych, wielostronnych systemach obrotu, podmiotów systematycznie internalizujących, spełniających podobne funkcje.

Zlecenie utworzone u nas na określoną wielkość NIE wywoła wielu realizowanych inwestycji wypełniających zlecenie częściowo, lecz wyłącznie wypełniające całościowo. Zapoznaj się z dokumentem Realizacja MT4 Execution oraz Fill or Kill.

Nasze miejsce realizacji wypełni zlecenia po cenie rynkowej, dlatego też przy zleceniach rynkowych oraz kontyngentowych zleceniach stop loss cena uzyskana przy realizacji będzie najlepszą ceną dostępną w czasie całościowej realizacji naszego zlecenia typu ‘Back to Back’ w naszym miejscu realizacji. Cena może być lepsza lub gorsza od ceny w naszym miejscu realizacji w momencie tworzenia zlecenia. Zobacz, czym jest poślizg.

W przypadku zlecenia limitu oraz kontyngentowego zlecenia take profit cena uzyskana przy realizacji będzie ceną zlecaną lub lepszą. Zobacz, czym jest poślizg.

Musisz przyjąć do wiadomości, że istnieje kilka czynników, takich jak opóźnienia na rynku, szybkość Twojego łącza internetowego oraz wysoka zmienność rynkowa, które mogą prowadzić do poślizgu cenowego.

W każdej chwili Coverdeal Holdings Ltd może skorzystać ze wzorców cenowych, jako że są przydatne przy monitorowaniu najlepszej realizacji.

Branie pod uwagę kosztów jawnych (jawnych zewnętrznych oraz jawnych wewnętrznych)

Przywiązujemy WYSOKĄ relatywną wagę do kosztów jawnych, jako że ich kontrolowanie wiąże się z dodatkowymi wymogami.

Jak już wspomnieliśmy, najlepsza realizacja zleceń klientów indywidualnych oceniana jest na podstawie “całości opłat”, będącej sumą ceny i kosztów ponoszonych przez klientów, dlatego też osobno rozpoznajemy koszty jawne wewnętrzne i zewnętrzne realizacji zleceń klientów indywidualnych.

 • Koszty jawne zewnętrzne: możemy na Ciebie przekazać prowizję, opłatę za dofinansowanie, opłatę za przewalutowanie, jak również dowolny inny koszt jawny, zależący lub nie od obowiązujących kursów rynkowych w naszej roli pośredników w transakcji. Zapoznaj się z dokumentem Opłaty za rolowanie i swapy.
 • Koszty jawne wewnętrzne: nasze miejsce realizacji może nałożyć opłatę lub spread za zakończenie transakcji.

Koszty znajdziesz na stronie internetowej firmy pod adresem Globtrex.

Możemy pominąć własne opłaty i prowizje przy ocenie najlepszej realizacji, jako że firmy NIE muszą zmniejszać swojej prowizji do najniższego poziomu rynkowego celem zapewniania klientom, w tym klientom indywidualnym najlepszej realizacji.

W inwestycjach mogą pojawić się opłaty finansowe lub zmiany. Jeśli tak sytuacja zaistnieje, opłaty te lub zmiany spowodują debet, lub zadłużenie na koncie w momencie wejścia w życie opłaty, lub zmiany. Zwykle pojawia się to, gdy dane inwestycje są otwarte na koncie, jednak możliwe jest to również dla inwestycji już zamkniętych. Zapoznaj się z dokumentem Polityka działań celem zmian na koncie na Globtrex.

By jasno zademonstrować klientom różnicę między ceną i zaistniałym kosztem zewnętrznym, to drugie nie może zostać wliczone w cenę, tylko musi być naliczone bezpośrednio na koncie klienta. W tym celu może zostać dodana wyraźna podwyżka lub obniżka.

Wielkość i ilość dostępna dla inwestycji

Przywiązujemy WYSOKĄ relatywną wagę do wielkości i ilości dostępnych do inwestycji.

Nasz operator handlu zapewnia płynność akomodacyjną oraz potencjał do realizacji relatywnie dużych inwestycji w standardzie naszych klientów indywidualnych, jednak jako nasze jedyne miejsce realizacji zlecenia klientów nie mogą skorzystać z zalet zobowiązań odnośnie wielkości zlecenia. Zapoznaj się z dokumentem Rynki kierowane zleceniami.

Zastrzegamy sobie prawo do ustalenia limitu na minimalną i maksymalną wielkość pozycji, jakie możesz mieć na instrumencie oraz/albo inwestować w dowolnej chwili, mimo faktu, że dołożymy wszelkich starań, by spełnić całe Twoje zlecenie po najlepszej cenie rynkowej. Ograniczenie te może zostać nałożone na dowolne otwarcie zlecenia, a firma podejmie wszelkie możliwe wysiłki, by odpowiednio powiadomić klientów. Minimalne i maksymalne wielkości pozycji mogą zostać ustalone dla każdego z instrumentów i mogą być różne w zależności od bieżącej sytuacji na rynkach. Zapoznaj się z realizacją MT4 dla różnej wielkości pozycji, jako że okazjonalnie mają tu wpływ.

Prawdopodobieństwo rozliczenia

Przywiązujemy WYSOKĄ relatywną wagę do prawdopodobieństwa rozliczenia.

Po realizacji transakcji STP (“Straight-through-Processing”) w naszym miejscu realizacji przejdziemy do takiego rozliczenia na naszych platformach.

Ogólna jakość realizacji

Określając realizację zlecenia, wykonaliśmy ocenę naszego miejsca zlecenia, by ocenić zgodność z najlepszą realizacją, by zabezpieczyć natychmiastowy, sekwencyjny, wiarygodny wynik wysokiej jakości przy realizacji.

Realizując zlecenie w imieniu klienta indywidualnego , najlepszy możliwy wynik określany jest najpierw na podstawie całości opłat (uczciwa cena i koszt klienta), po czym priorytetyzujemy szybkość realizacji, prawdopodobieństwo realizacji, rozliczenie, wielkość, rodzaj zlecenia oraz inne ryzyka transakcyjne, przeważnie w tej kolejności, chyba że produkt wymaga innej, jeśli jest instrumentalny przy dostarczaniu możliwie najlepszego wyniku w rozumieniu całości opłat oraz jakości realizacji dla naszego klienta, jak to może mieć miejsce na rynkach OTC (Over-the Counter).

Nasza hierarchia parametrów realizacji

Relatywny ranking różnych parametrów realizacji zależeć będzie od rodzaju inwestowanego produktu, płynności danego rynku oraz czasu inwestycji. Ranking zależy od miejsca, na którym odbywa się handel produktem: giełda czy rynek OTC.

Kontrakty CFD na akcje

Magnasale Trading Ltd, nasz operator realizacji, będzie działać jako podmiot handlujący wycenami. Zapoznaj się z dokumentem Handel wycenami. Ranking parametrów realizacji dla kontraktów CFD na akcje to:

 1. Cena i koszt
 2. Wielkość zlecenia
 3. Szybkość i prawdopodobieństwo realizacji

Odpowiednie miejsca dla derywatyw dla wzorcowej wyceny kapitałów oferowanych na naszej platformie:

UK Kapitały:LSE

Wylistowane kapitały innych europejskich państw członkowskich: Deutsche Bourse, Borsa Italiana, itp.

Szwajcarskie kapitały: szwajcarska giełda SIX

Wylistowane kapitały kanadyjskie: giełda Toronto i giełda Vancouver

Wylistowane kapitały USA: NYSE, American Stock Exchange oraz NASDAQ

Kontrakty CFD na indeksy

Ceny kontraktów CFD na indeksy to ceny własne naszego miejsca realizacji, które są pochodnymi od ceny danego indeksu oraz giełdy, z uwzględnieniem poniesionego kosztu. Magnasale Trading Ltd będzie tu handlarzem wycen. Ranking parametrów realizacji dla kontraktów CFD na indeksy to:

 1. Cena i koszt
 2. Wielkość zlecenia
 3. Szybkość realizacji

Odpowiednie miejsca dla derywatyw dla wzorcowej wyceny indeksów oferowanych na naszej platformie:

FTSE 100: ICE Futures Europe

DAX 30: Eurex Exchange

Euro STOXX 50: Eurex Exchange

S&P 500: CME Globex

DOW 30: CME Globex

NASDAQ100: CME Globex

Nikkei 225: CME Globex

ASX SPI 200: Sydney Futures Exchange

Hang Seng Index: Hong Kong Futures Exchange

FTSE MIB: Borsa Italiana

IBEX 35: Meff Renta Variable

Swiss Market Index: Eurex Exchange

Kontrakty CFD na towary

Ceny kontraktów CFD na towary to ceny własne naszego miejsca realizacji i generalnie będą naśladować rynkowe. Jako że istnieje tylko jedna giełda, na której można inwestować w produkt, który jest podstawą tych pochodnych, za „dokładne” uznajemy, gdy nasz operator handlu ma zgodność z kontraktem terminowym będącym podstawą. Ze względu na unikalny rynek nie ma możliwości “dowolnych zakupów” cen na rynkach towarów. Magnasale Trading Ltd będzie operować jako handlarz wycen. Ranking parametrów realizacji kontraktów CFD na towary to:

 1. Cena i koszt
 2. Wielkość zlecenia
 3. Szybkość realizacji

Odpowiednie miejsca dla derywatyw dla wzorcowej wyceny towarów oferowanych na naszej platformie:

Kontrakty na ropę Brent: ICE Futures Europe

Kontrakty na ropę WTI: CME NYMEX Division

Gaz ziemny: CME NYMEX Division

Złoto: OTC Market (Interbank)

Srebro: OTC Market (Interbank)

Pallad: OTC Market (Interbank)

Platyna: OTC Market (Interbank)

Kontrakty CFD na Forex

Celem odpowiedniego zbudowania cen par walutowych w naszym miejscu realizacji wykorzystywane jest wiele różnych wycen od dostawców płynności. Z tego powodu oferowana cena uważana jest za “najlepszą” i automatycznie aktualizowana, by odzwierciedlać najlepszą dostępną cenę dostępną w momencie inwestycji dla zlecenia. Możemy monitorować ceny wykorzystywane przez naszego operatora handlu, by mieć pewność, że pokazywana cena zgadza się z określoną metodologią. Magnasale Trading Ltd będzie operować jako handlarz wycen. Ranking parametrów realizacji kontraktów CFD na Forex to:

 1. Cena i koszt
 2. Wielkość zlecenia
 3. Szybkość realizacji

Odpowiednie miejsca dla derywatyw dla wzorcowej wyceny par walutowych oferowanych na naszej platformie:

Pary walutowe: OTC Market (Interbank)

Obligacje CFD:

Ceny i egzekwowanie ich na rynku obligacji może być powolnym procesem.
Nasza lokalizacja wykonania zaoferuje oferowaną cenę równą lub podobną do tej widocznej w dowolnym osiągalnym miejscu dochody stałego/przyszłym rynku (uwzględniając giełdy publiczne oraz rynki OTC). Magnasale Trading Ltd będzie działało jako diler wycen. Klasyfikacja parametrów egzekucji Obligacji CFD to:

 1. Cena i Koszt
 2. Prędkość i Prawdopodobieństwo Wykonania
 3. Rozmiar zamówienia i typ produkt

Odpowiednie miejsca pochodne dla benchmarku stałego dochodu oferowane na naszej platformie:

Obligacja GER10Y: Giełda Eurex

Odpowiednie miejsca dla derywatyw dla wzorcowej wyceny kryptowalut oferowanych na naszej platformie:

Pary BTC/USD, LTC/ USD oraz ETH/USD: Bitstamp

Instrukcje szczególne

Po przyjęciu zlecenia klienta, jeśli nie ma żadnej szczególnej instrukcji od niego odnośnie metody realizacji, zlecenie zostanie zrealizowane zgodnie z niniejszą polityką. Jeśli jednak istnieje szczególna instrukcja od klienta lub wydana w jego imieniu to zlecenie, w miarę możliwości, zostanie zrealizowane zgodnie ze szczególnymi instrukcjami, jakkolwiek niektóre rynki mogą zapobiec wykonaniu jakiejś ich części.

Uwaga: w niektórych przypadkach otrzymane od Ciebie szczególne instrukcje mogą wstrzymać podejmowanie przez nas kroków, które stworzyliśmy i zaimplementowaliśmy poprzez niniejszą politykę realizacji, by otrzymać najlepsze rezultaty zleceń, w częściach, które opisuje Twoja instrukcja.

Jeśli realizujemy zlecenie zgodnie ze szczególnymi instrukcjami klienta, jak przykładowo ze zleceniem limitu, nasze zobowiązanie do najlepszej realizacji zostanie spełnione. Jeśli Twoja instrukcja pokrywa wyłącznie niektóre aspekty zlecenia lub nie jest kompletna, jak przykładowo ze zleceniem limitu, niniejsza polityka będzie realizowana dla tych części lub aspektów zlecenia, których instrukcja nie pokrywa.

Rodzaje zleceń

W związku z ryzykami powstającymi przy inwestowaniu na zmiennych rynkach klienci mogą rozważyć korzystanie z różnych rodzajów zleceń, by ograniczyć ryzyko i zarządzać strategiami inwestycyjnymi. Zapoznaj się z dokumentem Ujawnienie ryzyka oraz realizacja MT4.

Zauważ, że następujące opisy rodzajów zleceń nie odnoszą się do każdego rodzaju instrumentów finansowych i mogą odnosić się nie tylko do inwestowania w kontrakty CFD. Możemy nie dawać klientom możliwości tworzenia zleceń do przekazania w każdy z następujących sposobów.

Zlecenie rynkowe

Instrukcja klienta dla nas, w której podejmujemy wszelkie wysiłki niezbędne do realizacji po najlepszej i obowiązującej cenie. To zlecenie generalnie jest realizowane natychmiastowo, jednak cena, po jakiej zrealizowane zostanie zlecenie rynkowe, nie bierze pod uwagę zmian cenowych, i może być narażona na ryzyko realizacji i wypełnienia po cenie lepszej lub gorszej, co określane jest jako poślizg dodatni lub ujemny. Klient może dodać zlecenia stop loss oraz/albo take profit oraz/albo trailing stop po realizacji zlecenia rynkowego.

Jeśli klient doświadcza lub podejrzewa wystąpienie takiego błędu z uwzględnieniem poślizgu, to prosimy o natychmiastowy kontakt z działem odbioru, przekazywania oraz realizacji zleceń.

Ten rodzaj zlecenia jest przeciwny do zlecenia natychmiastowego, w którym możliwa jest ponowna wycena.

Zasięg rynkowy

Przy wyczuleniu na realizację ceny zasięg rynkowy pozwoli klientowi na ustalenie odpowiedniego zasięgu cen w jednostkach, w jakich zlecenie może zostać zrealizowane. Zobacz, czym jest maksymalne odchylenie. Jeśli zlecenie może zostać zrealizowane w wybranym zasięgu (opierając się na dostępnej płynności), to zostanie zrealizowane, a jeśli nie to zostanie anulowane. Zasięg jest wyłącznie dla mitygowania ujemnego poślizgu.

Zlecenie oczekujące lub wejściowe

Zlecenie do zrealizowania w czasie późniejszym oraz cena, jaką podaje klient. Gdy cena osiąga poziom określony przez klienta, zlecenie staje się zleceniem rynkowym, ma więc na nie wpływ poślizg ujemny i poślizg dodatni. Jako że ceny oczekujące i wejścia zostały określone, ten element nie będzie na pierwszym miejscu przy rozważaniu najlepszej realizacji. Klient ma możliwość utworzenia następujących zleceń oczekujących lub wejściowych:

Zlecenie Buy Limit

Zlecenie oczekujące lub wejściowe kupna utworzone poniżej bieżącej ceny rynkowej. Zlecenie zostanie zrealizowane, jeśli cena rynkowa spadnie do tego poziomu.

Zlecenie Buy Stop

Zlecenie oczekujące lub wejściowe kupna utworzone powyżej bieżącej ceny rynkowej. Zlecenie zostanie zrealizowane, jeśli cena rynkowa wzrośnie do tego poziomu.

Zlecenie Sell Limit

Zlecenie oczekujące lub wejściowe sprzedaży utworzone poniżej bieżącej ceny rynkowej. Zlecenie zostanie zrealizowane, jeśli cena rynkowa spadnie do tego poziomu.

Zlecenie Sell Stop

Zlecenie oczekujące lub wejściowe sprzedaży utworzone powyżej bieżącej ceny rynkowej. Zlecenie zostanie zrealizowane, jeśli cena rynkowa wzrośnie do tego poziomu.

Zlecenie Trailing Stop

Zlecenie stop loss ustalone w poziomach punktowych (lub pipsach) poniżej ceny rynkowej – na pozycje długie oraz powyżej ceny rynkowej – na krótkie pozycje. Cena trailing stop jest dopasowywana w miarę fluktuacji cenowej.

Zapoznaj się z realizacją MT4, by dowiedzieć się więcej o ważnej funkcji platformy, jaką jest zlecenie Trailing Stop.

Jako że cena zatrzymania została przez Ciebie określona, nie jest elementem na pierwszym miejscu przy rozważaniu najlepszej realizacji.

Przykłady innego rodzaju szczególnych instrukcji:

Zlecenie Good ‘til Cancelled (GTC) (wygaśnięcie)

Ustalenie, w którym klient może odnieść się do ‘zleceń wejścia’. Zlecenie może pozostać otwarte, a realizacja oczekująca do tego czasu, jako że zlecenie jest realizowane i traktowane jako zlecenie rynkowe lub anulowane przez klienta.

Zlecenie Good ‘til [do]Day (GTD) (wygaśnięcie)

Ustawienie, które klient może zaaplikować do ‘zleceń wejściowych’, były ważne tylko przez jeden dzień inwestycyjny. Z końcem dnia wszelkie oczekujące zlecenia zostają usunięte.

Zlecenia algorytmiczne

Coverdeal Holdings Ltd NIE wspiera algorytmicznych rodzajów zleceń. O wykorzystaniu Expert Advisors przeczytasz w realizacji MT4.

AKTUALNIE WYKORZYSTYWANE MIEJSCE REALIZACJI

Polegamy na Magnasale Trading Ltd jako miejscu realizacji, którzy jako operator handlu mogą korzystać z miejsc realizacji we własnym zakresie. Domyślnie wszystkie inwestycje realizowane w imieniu naszego klienta będą realizowane w Magnasale Trading Ltd, z naszą rolą jako ‘Matched Principal’.

Jeśli nasz operator handlu będzie realizował inwestycje w Twoim imieniu w samodzielnie ustalonym miejscu realizacji, to my będziemy działali jako ‘pośrednicy’, regularnie i niezależnie sprawdzając miejsca realizacji, patrząc na analizę proinwestycyjną oraz okresowo monitorując. Dodatkowo będziemy sprawdzali proces wyboru naszego operatora handlu, aby dać klientom dodatkowy, niezależny proces monitorowania, by upewnić ich, że podejmujemy wszelkie mieszczące się w granicach rozsądku kroki do dostarczenia klientom możliwie najlepszego wyniku realizacji.

Mamy świadomość korzystania z pojedynczego miejsca realizacji, przez co musimy poddawać naszego operatora handlu rygorystycznym kontrolom, zapewniającym z ich strony ciągłą możliwość dostarczania naszym klientom najlepszej realizacji.

Inwestowanie na wycenach

Kontrakty CFD to instrumenty pochodne i inwestując z nami, inwestujesz w pochodne OTC, dlatego też inwestujesz po cenach ‘naszych’ lub ‘naszego miejsca realizacji’. (Magnasale Trading Ltd to kontrahent lub pryncypał wszelkich transakcji zrealizowanych w Twoim imieniu). Istnieje wiele czynników, które źródła naszego operatora handlu, dostawcy płynności lub miejsce realizacji mogą wykorzystać do stworzenia ceny instrumentu pochodnego, a te różnią się w zależności od klasy aktywa lub produktu będącego podstawą, charakterystyki rynku, na którym dokonywane są inwestycje, charakterystyki i warunków transakcji, jak również wszelkich szczególnych ryzyk rynkowych lub kredytowych, lub też innych nałożonych na nie opłat.

Ceny będziemy monitorować przy pomocy wzorców, dzięki czemu mamy pewność, że otrzymywane przez Ciebie ceny zawsze uznawane są za najlepsze ceny, jakie możemy uzyskać w Twoim imieniu.

Inwestowanie na wycenach lub też rynki oparte na wycenach to takie, w których ceny ustalane są przez podmioty systematycznie dokonujące internalizacji, animatorów rynkowych, handlarzy lub specjalistów, w przeciwieństwie do rynków opartych na zleceniach, na których inwestorzy indywidualni kupują i sprzedają wyświetlaną liczbę akcji.

Polityka agregacji

Agregacja oznacza, że nasz operator handlu może łączyć instrukcje w Twoim imieniu (przykładowo instrukcja zamknięcia kontraktu w odniesieniu do niegwarantowanego zlecenia Take Profit), z innymi klientami operatora lub własnymi zleceniami mające na celu hedgeowanie działalności innego klienta, do realizacji jako pojedyncze zlecenie.

Po otrzymaniu zlecenia zrealizujemy je tak szybko, jak tylko będzie to możliwe.

Zlecenie klienta Coverdeal Holdings może, wedle własnego uznania naszego operatora handlu, zostać zagregowane z jego własnymi zleceniami lub zleceniami innych naszych klientów, w których to przypadkach przekażemy klientowi, którego zlecenie ma zostać zagregowane, informację odnośnie skutku agregacji oraz możliwego negatywnego wpływu na dane zlecenie.

Możemy agregować zlecenia klienta ze zleceniami innego po spełnieniu następujących warunków:

1. Agregowane zlecenia są tego samego rodzaju (np. kupno, sprzedaż, ten sam produkt będący podstawą itp.)

2. Agregacja jest dozwolona wyłącznie, jeśli zlecenia są utworzone jako zlecenia limitów, a określone na nie ceny są identyczne;

3. Efektywnie spełniamy założenia niniejszej polityki.

Uwaga: agregowanie może w niektórych przypadkach spowodować uzyskanie przez klienta mniej korzystnej ceny, niż w przypadku, gdyby było realizowane indywidualnie lub razem, w zależności od przypadku. Zapoznaj się z Polityką konfliktu interesów.

Jakość realizacji uzyskiwana w czasie niepokojów rynkowych

Najlepsza realizacja ma odniesienie i nadal obowiązuje podczas niepokojów rynkowych. Jak już wspomniano zmiany w płynności oraz zmianna natura rynków finansowych, w warunkach zależących nie tylko od wiadomości, wydarzeń ekonomicznych, otwarć i zamknięć rynków oraz szybkich zmian cenowych aż do poziomu, w którym na danym rynku ceny produktów będących podstawą są inwestowane, a ceny tworzone, inwestowanie jest zawieszone lub zabronione, mogą mieć POWAŻNY wpływ na możliwą do osiągnięcia jakością realizacji lub nawet na możliwość realizacji zleceń. Czynniki te mogą utrudnić osiągnięcie najlepszeg realizacji dla naszych klientów ten sam sposób, w jaki dzieje się to w normalnych warunkach rynkowych. Będziemy próbowali osiągnąć najlepszą realizację w tych czasach, w razie potrzeby spróbujemy również agregacji celem działania w najlepszym interesie naszych klientów.

RYZYKA PRZY REALIZACJI

W naszym interesie leży zapewnianie Ci możliwie najlepszej realizacji oraz informowanie o ryzyku realizacyjnym związanym z inwestowaniem, niezależnie od posiadanego doświadczenia.

Szczegóły ryzyka realizacji związane z naszym podejściem do realizacji:

Opinie

Posiadamy upoważnienie CYSEC na świadczenie usług podrzędnych:

 • Badania inwestycyjne i analiza finansowa lub inne formy ogólnego rekomendowania związanego z transakcjami na instrumentach finansowych.

Mimo to wszelkie opinie, ogłoszenia, badania, analizy, CENY, oraz inne przekazywane przez nas informacje są wyłącznie komentarzem rynkowym i NIE stanowią porady inwestycyjnej. NIE mamy upoważnienia CySec na świadczenie takiej usługi inwestycyjnej.

Inwestowanie przez internet (online, elektroniczne)

Korzystanie z systemu inwestycyjnego realizacji inwestycji przez internet wiąże się z ryzykiem, w tym, lecz nie tylko, z awariami sprzętu, oprogramowanie oraz połączenia internetrowego. Nie możemy kontrolować awarii, zakłóceń lub opóźnień przy inwestowaniu przez internet.

Coverdeal Holdings Ltd oraz nasz operator realizacji korzystają z systemów kopii zapasowych oraz kontygencyjnych planów na minimalizację możliwości wystąpienia awarii systemowych, do których po naszej stronie zalicza się odbieranie zleceń telefonicznych w określonych warunkach, takich jak awarie techniczne.

Zwyżki lub zniżki

Klientom przekazujemy ceny dostarczone przez nasze miejsce realizacji ze zniżkami lub zwyżkami, które (wraz z możliwymi prowizjami) stanowią nasze wynagrodzenie za realizację Twojego zlecenia. Więcej informacji znajdziesz na Globtrex.

Uwaga: istnieją określone ograniczenia płynności, które mogą wpłynąć na ostateczną realizację zlecenia.

Poślizg

Oczekujemy tworzenia zleceń po kursie zleconym przez klientów. Czasem ze względu na zwiększoną zmienność lub ilość produktu będącego podstawą, możliwe jest, że zlecenia wykonywane są z poślizgiem.

Poślizg to różnica między oczekiwaną ceną inwestycji oraz ceną, po jakiej faktycznie inwestycja została wykonana i najczęściej pojawia się w trakcie pojawiania się ogłoszeń ważnych od strony fundamentalnej lub też okresów ograniczonej płynności. Takie instancje jako rolowanie inwestycji czy opłata za swap znane są jako okresy, w których płynność często jest ograniczana, jako że uczestnicy rynku rozliczają swoje transakcje dziennie.

W dowolnym okresie niepokojów rynkowych Twoje zlecenia może mieć wpływ na całkowitą otrzymaną realizację.

Zlecenia Stop stają się zleceniami rynkowymi dostępnymi do realizacji po kolejnej dostępnej cenie rynkowej. Zlecenia Stop gwarantują realizację, jednak nie gwarantują osiągnięcia danej ceny. By zmitygować ryzyko związane z poślizgiem, zapoznaj się z realizacją MT4, zasięgiem rynkowym oraz odchyleniem maksymalnym.

Płynność

Poza sesjami inwestycyjnymi w Tokio, Londynie i Nowym Yorku rynki mają tendencję do niskiej płynności. Na rynkach pojawiają się większe spready, jako że niewielu jest kupujących i sprzedających, przez co niewiele jest cen tworzących rynek. W okolicach godzin rolowania (21:00 GMT) animatorzy rynku i dostawcy płynności zawieszają aktywność w sieci, by rozliczyć inwestycje , co również ma wpływ na większe spready ze względu na brak płynności. By realizować inwestycje, potrzebna jest odpowiednia płynność, by każda z nich mogą być zrealizowana po dowolnej cenie. Na rynkach z niską płynnością klienci mogą mieć problemy z wejściem w pozycję lub późniejszym wyjściem po żądanej cenie, doświadczać opóźnień w realizacji oraz otrzymywać cenę realizacji znacznie różniącą się od żądanej.

Podobnie jak na wszystkich rynkach niektóre instrumenty mają większą płynność niż inne. Wysoka płynność pozwala na ciągłe wchodzenie i wychodzenie z pozycji w okolicach żądanej ceny z minimalnym poślizgiem w trakcie normalnych warunków rynkowych.

Ryzyka te mogą być przez klienta wliczane w strategie i decyzje inwestycyjne. Dlatego też w ich mitygowaniu pomagają zaawansowane typy zleceń.

Tryb Zamknięty

Podczas normalnych warunków rynkowych, w przypadku niskiej jakości, lub też skreślenia instrumentu z giełdy, instrumenty zostaną ustawione w Tryb Zamknięty, co pozwoli naszym handlowcom tylko na zamykanie swoich otwartych pozycji.

Co więcej, dowolne inne otwarte pozycje zostaną anulowane w przypadku osiągnięcia ceny docelowej w trakcie trwania okresu trybu zamkniętego..

Opóźnienia

Opóźnienia w realizacji mogą pojawić się ze względu na problemy techniczne na łączu internetowym między klientem a naszymi serwerami, opóźniając potwierdzenie zleceń z naszym miejscem realizacji; lub też przez brak dostępnej płynności dla instrumentu, którym próbuje obracać klient. Celem zlikwidowania ryzyka nasi klienci muszą mieć działające i pewne połączenie internetowe.

Dołożymy wszelkich starań, by przetwarzać zlecenia w przeciągu milisekund po zweryfikowaniu, czy na Twoim koncie znajduje się odpowiedni depozyt zabezpieczający do otwarcia zlecanej transakcji, choć nie istnieją określone ramy czasowe dla przetworzenia zlecenia, a realizacja zlecenia przez naszego operatora handlu może zająć do 8 sekund.

W przypadku opóźnień spowodowanych nieprawidłowym przetwarzaniem zleceń lub awarii w procesach wewnętrznych, lub zewnętrznych powiadomimy Cię możliwie jak najszybciej, w zależności od stopnia skomplikowania problemu.

Odnawianie zleceń

Niektóre rodzaje zleceń, takie jak zlecenia limitów (Take Profit) nie zostaną zrealizowane ze względu na zbyt niską płynność, a zamiast tego zostaną odnowione do czasu, gdy zlecenie będzie mogło zostać zrealizowane. W ten sposób zlecenia tego rodzaju gwarantują cenę, jednak nie gwarantują realizacji. W zależności od strategii inwestycyjnej oraz warunków na rynku klienci mogą mieć większe obawy odnośnie realizacji w stosunku do ceny lub vice versa.

Poszerzone spready

Istnieją sytuacje, w których spready poszerzają swoje wartości poza standardowe. Jak wspomnieliśmy spready to funkcja płynności, odpowiadająca niepewności odnośnie kierunku zmian cenowych lub zwiększenia płynności rynkowej. Znając wzorce płynności, jak sesje rolowania, i branie ich pod rozwagę przy inwestowaniu ze ZLECENIAMI OTWARTYMI (zobacz poniżej) lub tworzeniem nowych inwestycji w trakcie tego czasu może zmniejszyć Twoje ryzyko inwestycyjne.

Poszerzone spready mogą trwać tylko kilka sekund, do kilku minut. Inwestowanie w trakcie niepokojów rynkowych wymaga uwagi, a nasi klienci zawsze muszą mieć świadomość kapitału na koncie, możliwego do wykorzystania depozytu zabezpieczającego, jak również ekspozycji rynkowej. Poszerzone spready mogą mieć negatywny wpływ na WSZYSTKIE pozycje na koncie i mogą spowodować wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego na koncie.

Zlecenia wiszące

W trakcie dużego obrotu zleceniami mogą pojawić się zlecenia wiszące. To stan, w którym zlecenie jest w realizacji, jednak realizacja nie została jeszcze potwierdzona. W trakcie dużego obrotu możliwe jest utworzenie kolejki zleceń. Takie zwiększenie zleceń przychodzących może czasem utworzyć warunki, w których pojawi się opóźnienie w potwierdzaniu niektórych zleceń po stronie naszego miejsca realizacji. W zależności od rodzaju tworzonego zlecenia wyniki mogą być różne, pomimo okienka wskazującego na przetwarzanie, opóźnienie może się pojawić po prostu w wyniku dużego natężenia ruchu.

Uwaga: pamiętaj, że potrzebne jest tylko jedno otwarcie zlecenia. Wielokrotne wejścia w to samo zlecenie może spowolnić lub zawiesić Twój komputer, lub też otworzyć niepożądane pozycje.

Opłaty za rolowanie i swap

Terminy te odnoszą się do odsetek pobieranych lub nakładanych na konta klientów za pozycje otwarte przez noc, czyli 21:00 czasu GMT jest czasem, w którym opłaty są nakładane na konto.

Należy zauważyć, że te ceny będą wyższe niż przyrosty. Klienci muszą odpowiednio zarządzać pozycjami, jako że opłaty mogą wpłynąć na istniejące i otwarte pozycje, jak również dostępny poziom depozytu zabezpieczającego.

Odwrócone spready lub opóźnione strumienie danych

W rzadkich przypadkach dostarczanie strumieni wycen może zostać zaburzone. Może to trwać zaledwie chwilę. W takich przypadkach prosimy klientów o unikanie tworzenia zleceń jako zlecenia rynnowe, jako że kuszącym może być utworzenie ‘darmowej inwestycji’, jednak należy brać pod uwagę, że ceny nie są prawdziwe i faktyczny ich poziom może różnić się o wiele jednostek w stosunku do ceny wyświetlanej.

Jeśli inwestycja zostanie zrealizowana po cenie, która nie jest faktycznie oferowana przez nasze miejsce realizacji, to zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia takiej inwestycji, jako że nie uznaje się ją za poprawną.

Luki

W cenach mogą pojawiać się luki z zamknięć poprzednich sesji, a najczęściej to niedzielne ceny otwarcia mogą być takie same lub nie, jak piątkowe ceny zamknięcia. Czasem ceny na niedzielnym otwarciu są blisko piątkowego zamknięcia, jednak kiedy indziej może wystąpić znaczna różnica między piątkowym zamknięciem a niedzielnym otwarciem. Na rynku mogą pojawiać się luki wraz z ważnymi ogłoszeniami lub wydarzeniami ekonomicznymi, które zmieniają postrzeganie wartości waluty przez rynek. Jeśli utrzymujesz pozycje lub zlecenia przez weekend, to zawsze musisz brać pod uwagę wystąpienie luki w rynku.

Równoczesna strategia długa i krótka

Możliwość ‘zrównoważenia’ ekspozycji na inwestycje pozwala klientowi jednocześnie utrzymywać pozycje na sprzedaż i kupno na tym samym produkcie będącym podstawą. Masz możliwość wejścia na rynek bez wybierania określonego kierunku zmian w produkcie. Możliwość ‘równoważenia’ ekspozycji jest atrakcyjna, jednak należy mieć świadomość czynników, które mogą na takie pozycje wpływać.

Zmniejszany depozyt zabezpieczający

Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego może pojawić się, nawet gdy ekspozycja na koncie jest w pełni ‘zrównoważona’, gdyż spready mogą się rozszerzyć, albo mogą zostać naliczone opłaty za rolowanie lub swapy, przez co pozostały depozyt zabezpieczający może okazać się niewystarczający do utrzymania otwartych pozycji, a na koncie może pojawić się wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, przez co zamknięte zostaną otwarte pozycje.

Utrzymywanie długich i krótkich pozycji może dawać klientowi wrażenie ograniczonej ekspozycji na zmiany rynkowe, lecz jeśli pojawi się sytuacja braku odpowiedniego depozytu zabezpieczającego przy jednoczesnym zwiększeniu spreadów przez dowolny okres lub też naliczenia opłat za rolowanie lub swapy, może dojść do likwidacji wszystkich pozycji.

Wykresy cen oraz ceny wyświetlane na platformie

Istnieje ważne rozróżnienie między cenami wskazywanymi a cenami handlu. Ceny wskazywane często oferują wskazanie rynku oraz kursu, po jakim dokonują się w nich zmiany. Procesy te mogą być pochodnymi działań uczestników rynku, który może, ale nie musi odzwierciedlać tych, które kształtują ceny miejsca realizacji Magnasale Trading Ltd.

Ceny handlu zapewniają lepszą realizację, a jako że inwestycje w kontrakty CFD są pochodnymi rynku ITC, każdy dealer może podawać nieco inne ceny. Zobacz inwestowanie na wycenach.

Z tego powodu wszelkie ceny wyświetlane przez dostawcę wykresów, który nie korzysta ze strumienia cen naszego miejsca realizacji, będą odzwierciedlać ceny wskazywane, a niekoniecznie realne ceny ‘handlu’, po których realizowane są inwestycje.

Inwestowanie mobilne

Mobilna technologia inwestowania wiąże się z większym integralnym ryzykiem, jak duplikacje instrukcji dla zleceń, opóźnienie w dostarczaniu cen oraz inne problemy, wynikające z połączenia mobilnego.

NASZA REALIZACJA MT4

Zapoznaj się uważnie z poniższymi informacjami, jako że opisują one aspekty realizacji, funkcji inwestycji praz ustawienia specyficzne dla oferowanej przez nas platformy MetaTrader 4.

Funkcje i ustawienia

Podstawowe produkty możliwe do inwestowania: 362

Offset serwerów GMT: 22:10:00

Domyślna wielkość inwestowalna: 0.01

Ograniczenia dla Stop Loss i Take Profit: brak

Ograniczenia dla zleceń oczekujących: brak

Ograniczenia skalpowania: brak

Jednoczesne długie i krótkie: tak

Częściowe zamknięcie pozycji: tak

Maksymalne odchylenie: n/d

Domyślne odchylenie: Realizacja rynku

Domyślny rodzaj zlecenia: Kill or Fill

Domyślny model realizacji: “Matched Principal” określany również jako “Riskless Principal”

Realizacja zleceń MT4

Zlecenie natychmiastowe / rynkowe

Realizacja: Zlecenie rynkowe

Ponowna wycena: Nie

Poślizg: Tak

Częściowe spełnienie: Nie

Ograniczenia poziomów na zleceniach “Stop and Limit”:Tak

Prowizja: może się pojawić

Zwyżka lub zniżka:Tak

Zlecenia oczekujące

Buy Stop

Realizacja: Zlecenie rynkowe

Ponowna wycena:Nie

Poślizg: Tak

Częściowe spełnienie: Nie

Ograniczenia poziomów na zleceniach “Stop and Limit”:Tak

Prowizja: może się pojawić

Zwyżka lub zniżka:Tak

Sell Stop

Realizacja: Zlecenie rynkowe

Ponowna wycena: Nie

Poślizg: Tak

Częściowe spełnienie: Nie

Ograniczenia poziomów na zleceniach “Stop and Limit”: Tak

Prowizja: może się pojawić

Zwyżka lub zniżka:Tak

Stop Loss

Realizacja: Zlecenie rynkowe

Ponowna wycena:Nie

Poślizg: Tak

Częściowe spełnienie: Nie

Ograniczenia poziomów na zleceniach “Stop and Limit”:Tak

Prowizja: może się pojawić

Zwyżka lub zniżka: Tak

Buy Limit

Realizacja: Zlecenie rynkowe

Ponowna wycena: Nie

Poślizg: tak

Częściowe spełnienie: Nie

Ograniczenia poziomów na zleceniach “Stop and Limit”: Tak

Prowizja może się pojawić

Zwyżka lub zniżka:Tak

Sell Limit

Realizacja: Zlecenie rynkowe

Ponowna wycena: nie

Poślizg: tak

Częściowe spełnienie:Nie

Ograniczenia poziomów na zleceniach “Stop and Limit”: Tak

Prowizja: może się pojawić

Zwyżka lub zniżkaTak

Take Profit

Realizacja: Zlecenie rynkowe

Ponowna wycena: Nie

Poślizg: Tak

Częściowe spełnienie: Nie

Ograniczenia poziomów na zleceniach “Stop and Limit”: Tak

Prowizja: może się pojawić

Zwyżka lub zniżka: Tak

Realizacja otwarcia/zamknięcia, Take Profit, Stop Loss oraz wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego

Zlecenia na otwarcie lub zamknięcie inwestycji, jak również zlecenia take profit realizowane są jako Fill or Kill. Zlecenia te wykonane zostaną wyłącznie, jeśli będą mogły zostać całkowicie wypełnione na rynku. Zlecenia te nie mogą być dzielone na części i wypełniane po różnych cenach.

Realizacja zostanie wstrzymana w przypadku natychmiastowego braku wystarczającej płynności do realizacji całości zlecenia Fill or Kill.

Zlecenia Stop Loss oraz zlecenia przesłane przez wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego nie mogą być realizowane jako Fill or Kill. Zlecenia te są wypełniane w całości po jednej cenie.

Realizacja będzie kontynuowana w przypadku natychmiastowego braku wystarczającej płynności do realizacji całości stop loss lub wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, do czasu, gdy cena będzie dostępna, by całkowicie wypełnić zlecenie.

Maksymalna liczba otwartych zleceń nie jest w tej chwili ograniczona do jakiejkolwiek liczby indywidualnych zleceń na konto. Brak ograniczeń odnosi się zarówno do zleceń otwartych, jak i oczekujących. Zastrzegamy sobie prawo do nałożenia ograniczeń dla konta na dowolną kwotę w zleceniach indywidualnych, zarówno dla zleceń otwartych, jak i oczekujących.

W zależności od produktu będącego podstawą MT4 pozwala na wielkość pojedynczego zlecenia do 3 milionów. Klienci mają możliwość inwestowania ze zwiększaniem wielkości (wiele zleceń do 3 milionów na ten same produkt będący podstawą).

Zlecenie Trailing Stop MT4

Musisz pamiętać, że przy zamkniętym terminalu MetaTrader 4 nie działają zlecenia trailing stops. Przyczyną tego jest działanie trailing stop po stronie terminalu klienta i w związku z tym, jeśli jest on zamknięty, zrealizowane mogą zostać wyłącznie stop loss ustawione przez trailing stop przed zamknięciem terminalu.

Limity oraz zlecenia oczekujące MT4

NIE możesz korzystać z limitu lub zlecenia oczekującego, by zamknąć całość lub część inwestycji. Limity i zlecenia oczekujące wykorzystuje się wyłącznie do otwierania nowych inwestycji. Przykładowo ten sam limit na część lub całość, lub też zlecenie oczekujące w kierunku przeciwnym zostanie automatycznie anulowane, zostawiając istniejącą inwestycję bez zmian.

Polityka wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego MT4

Otrzymasz wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, gdy wolny lub dostępny depozyt zabezpieczający osiągną 100% lub spadną poniżej tego poziomu. Pozycje zaczną być likwidowane i zamykane jedna po drugiej aż do czasu, gdy wolny lub dostępny depozyt zabezpieczający osiągnie poziom równy lub mniejszy, niż 20% oraz dopóki wolny lub dostępny depozyt zabezpieczający znów nie osiągnie poziomu 100%.

Po wezwaniach do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, a przed likwidacją otwartych pozycji nie przekazujemy klientom ostrzeżenia. Brak odpowiednich działań przy wezwaniu do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego skutkuje likwidacją, chyba że zostało to inaczej ustalone.

Uwaga: Inwestowanie z depozytem zabezpieczającym wiąże się z ryzykiem, jako że dźwignia może zadziałać na Twoją niekorzyść, podobnie jak działa na Twoją korzyść.

Nasz proces likwidacji jest w pełni zautomatyzowany i nie mamy żadnego wpływu na to, w jakiej kolejności zamknięte zostaną pozycje. Możliwe są przypadki, w których nie ma płynności po kursach wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego; w wyniku tego kapitał może spaść do poziomu poniżej wymogów depozytu zabezpieczającego w momencie wypełniania zleceń, a nawet do poziomu, na którym bilans na koncie staje się ujemny, co może wystąpić szczególnie w czasie, gdy na rynku są luki oraz w trakcie niepokojów rynkowych. Zobacz ochrona przed ujemnym bilansem.

Zlecenia stop ograniczają dolny poziom ryzyka i można z nich korzystać jako z ostatecznych stopów, zamiast czekać na wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego.

Przy wezwaniach do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego klient zgadza się od czasu do czasu opłacać na żądanie kwoty odpowiadające wymogom depozytu zabezpieczającego, zgodnie z własnymi ustaleniami naszymi oraz naszego operatora handlu, dla celów własnej ochrony przed stratą lub ryzykiem wystąpienia straty w obecnych, przyszłych oraz teoretycznych transakcjach dokonywanych w ramach naszych usług.

Stop orders limit the downside risk instead of Margin Calls being used as final stops.

With margin calls clients agree to pay on demand such sums by way of margin as are required from time to time as in our and our Dealer venue(s)’ reasonable discretion requirement for the purpose of protecting ourselves against loss or risk of loss on present, future or contemplated transactions under our services.

Klienci powinni stale utrzymywać odpowiednią kwotę depozytu zabezpieczającego na kontach. Wymogi odnośnie depozytów zabezpieczających mogą zmienić się w zależności od wielkości konta, liczby jednocześnie otwartych pozycji, stylu inwestowania, warunków panujących na rynku, produktu będącego podstawą, jak również naszego własnego uznania.

Wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego są wymogiem, a nie uprzejmością, powiadomienia e-mail i SMS zostały ustalone celem informowania klientów, których stan konta spada poniżej wymogów depozytu zabezpieczającego, co potencjalnie może dać dodatkowy czas przed likwidacją wszystkich otwartych pozycji ze względu na brak reakcji na wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego.

Nie należy jednak polegać na otrzymywaniu powiadomień i powinno się samodzielnie monitorować konto, jako że nie możemy ponosić odpowiedzialności za wszelkie problemy z komunikacją lub opóźnienia.

Uwaga: wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego pojawiają się często ze względu na nadmierne korzystanie z dźwigni. Zwiększone korzystanie z dźwigni może zwiększyć zyski, jednak tak samo może zwiększyć straty, co szybko prowadzi do wyczerpania możliwego do wykorzystania depozytu zabezpieczającego. Im więcej korzystasz z dźwigni, tym szybciej postępuje akumulacja strat.

Przy inwestycjach w kontrakty CFD z depozytem zabezpieczającym czas nie jest Twoim sprzymierzeńcem, jako że nie nadają się do strategii ‘buy and hold’. Inwestycje w kontrakty CFD z depozytem zabezpieczającym wymagają ciągłego monitorowania przez krótki okres czasu, jak minuty, godziny lub dni. Nawet w nocy istnieje ekspozycja na ryzyko. Nasze produkty wymagają aktywnego zarządzania z Twojej strony.

Po otrzymaniu wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego na Twoim koncie zablokowana zostanie możliwość otwierania nowych pozycji, a wszelkie zlecenia wejścia, które powinny być zrealizowane w trakcie tego stanu, zostaną usunięte i nie będą realizowane, chyba że zlecenie to miało na celu zamknięcie dowolnej z otwartych pozycji.

Celem przywrócenia kapitału na koncie powyżej poziomu utrzymania wspomnianego wyżej wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego lub poradzenia sobie z wezwaniem do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego nasi klienci mogą wykorzystać kilka możliwości:

 1. Dofinansowanie środków, by wysokość kapitału przekroczyła wymaganą dla wolnego lub dostępnego depozytu zabezpieczającego wysokość 100%.
 2. Zamkniecie pozycji, by wysokość kapitału przekroczyła wymaganą dla wolnego lub dostępnego depozytu zabezpieczającego wysokość 100%.
 3. Nie robienie niczego, po czym;
 1. Sytuacja na rynku zmienia się z korzyścią dla Ciebie, a wysokość kapitału przekracza wymaganą dla wolnego lub dostępnego depozytu zabezpieczającego wysokość 100%.
 2. Sytuacja na rynku zmienia się z niekorzyścią dla Ciebie, osiągając poziom likwidacji (zamknięcia), a wysokość kapitału równa się lub jest mniejsza od wymaganej dla wolnego lub dostępnego depozytu zabezpieczającego wysokości20%.

Ochrona przed ujemnym bilansem

Poziom ryzyka w naszych produktach jest wysoki i może powodować stratę całości kapitału zainwestowanego przez klienta. Należy jednak pamiętać, że działamy z ochroną przed ujemnym bilansem na koncie, co oznacza, że nie możesz stracić więcej, niż zostało zainwestowane.

Twoje jawne koszty zewnętrzne

Oprocentowanie nie jest widoczne na platformie MT4, jednak od inwestycji płacone lub naliczane są odsetki zgodnie z kursami naszego operatora handlu. Kursy za rolowanie uzyskasz, kontaktując się z naszym działem odbioru, przekazywania oraz realizacji zleceń. Pamiętaj, że oprocentowanie jest przekazywane do naszego miejsca realizacji / operatora handlu z wielu źródeł, i dołożymy wszelkich starań, by na czas wyświetlać kursy za swapy/rolowanie, jednak przypominamy, że w trakcie nadzwyczajnej zmienności rynkowej kursy mogą zmieniać się w ciągu dnia.

Wszystkie pozycje otwarte równo o 21:00:00 czasu GMT uznawane są za pozostawione na noc i podlegają rolowaniu. Pozycja otwarta o 21:00:01 czasu GMT nie jest rolowana aż do kolejnego dnia, podczas gdy pozycja otwierana o 20:59:59 czasu GMT jest rolowana o 21:00:00 czasu GMT.

Coverdeal Holdings Ltd MT4 Platform does NOT show units or pips costs.

Platforma MT4 Coverdeal Holdings Ltd NIE pokazuje kosztów jednostek i pipsów.

EA lub Expert Advisors

Expert Advisors (EA) to zautomatyzowane narzędzia inwestycyjne, które realizują całość lub część strategii inwestycyjnej. Coverdeal Holdings Ltd nie ma w ofercie własnych EA, choć jest kilka stworzonych przez podmioty trzecie. Nie ręczymy za dokładność i niezawodność EA, jako że ich nie kontrolujemy. Klienci korzystający z EA robią to na własne ryzyko. Wielkość inwestycji z EA może nie być kompatybilna z naszą platformą. Przed inwestowaniem sprawdź to z operatorem EA, by omówić wielkość inwestycji wykorzystywaną przez Twój program, aby znaleźć wszelkie problemy mogące wynikać z tego parametru.

Kompatybilność platformy internetowej

Posiadacze kont Coverdeal Holdings Ltd mogą tworzyć zlecenia i zarządzać nimi za pośrednictwem platform oferowanych przez firmę. Dane kont dla klientów (np. zleceń, zysków i strat, depozytu zabezpieczającego, kapitału) będą identyczne dla wszystkich platform oraz w ich zapisach. Pamiętaj jednak, że część funkcjonalności dostępnej na platformie MT4 może nie być dostępna na platformie internetowej i vice versa.

Informacje o naszym serwerze MT4

Po pobraniu platformy MT4 z naszej strony internetowej niepotrzebne Ci będą adresy serwerów. Jeśli chcesz wpisać adres serwera przy logowaniu, to skorzystaj z odpowiedniego dla Twojego konta inwestycyjnego.

If you need to enter the server address when logging in, be sure to use the one that corresponds to your trading account.

Serwer Live MT4: live03-fr1.meta-services.com:443

Kontrola polityki

Niniejszą politykę będziemy sprawdzać w regularnych interwałach, przynajmniej raz do roku i zawsze, gdy pojawi się jakaś zmiana w materiale, która będzie wpływała na nasze regulacyjne zobowiązanie do osiągania najlepszego możliwego wyniku przy realizacji zleceń klientów.

Po zauważeniu ewentualnych braków podejmiemy odpowiednie działania i zmienimy politykę tam, gdzie zajdzie taka potrzeba.

Zmiana w materiale definiowana jest jako jedno z poniższych:

 • Dodanie lub usunięcie miejsca realizacji.
 • Znacząca zmiana w działaniu miejsca realizacji.
 • Dodanie lub usunięcie instrumentu finansowego.
 • Znacząca zmiana w sposobie, w jaki instrument finansowy lub produkt będący przedmiotem jest inwestowany, wyceniany itp.
 • Dowolny inny parametr, wpływający na naszą możliwość uzyskania najlepszej realizacji.

Kontrola z naszej strony będzie obejmowała regularną kontrolę jakości realizacji oraz miejsc realizacji, dostarczanych przez operatora handlu, na którym polegamy przy realizacji zleceń naszych klientów.

Zmiany w niniejszej polityce będą obowiązywały. Jeśli będzie to możliwe, zawsze poinformujemy Cię z wyprzedzeniem o wszelkich zmianach, jakich dokonujemy w niniejszej polityce, a jeśli nie będzie to możliwe, zapraszamy do okresowego zaglądania do dokumentu. Najnowsza opublikowana wersja niniejszej polityki dostępna jest w dowolnej chwili na naszej stronie.

Inwestowanie z nami oznacza zgodę na treści bieżącej wersji niniejszej polityki realizacji, alokacji i postępowania ze zleceniami.

Przypominamy, że nasze zobowiązanie świadczenia ‘najlepszej realizacji’ nie oznacza, że mamy wobec Ciebie jakąkolwiek odpowiedzialność powierniczą ponad określone zobowiązania regulacyjne, które są na nas nałożone, co może zostać przedmiotem umowy między nami.

Skype
Ostrzeżenie o ryzyku: Handel na kontraktach CFD jest ryzykowny i możesz stracić swój zainwestowany kapitał. Między 74% inwestorów detalicznych traci swoje środki podczas handlu kontraktami CFD. Prosimy upewnić się że rozumiesz ryzyko i nie inwestuj więcej, niż na możesz sobie pozwolić stracić. Przeczytaj pełne Oświadczenie o ryzyku. Domena Globtrex jest obsługiwana przez Coverdeal Holdings Ltd, która jest regulowana przez CySEC na podstawie licencji nr 231/14.