Web TV

Treści w Web TV nie są poradami finansowymi ani inwestycyjnymi. Web TV to produkt MTE i służy tylko celom informacyjnym. Coverdeal Holdings Ltd nie wpływa w żaden sposób na formułowanie informacji zawartych w kalendarzu. Treści zawarte w Web TV reprezentują analizę przeprowadzoną przez MTE i są natury ogólnej, nie biorąc pod uwagę osobistych warunków klienta, ani jego doświadczenia inwestycyjnego czy obecnej sytuacji finansowej. Coverdeal Holdings Ltd nie promuje treści Web TV ani korzystania z usługi MTE. Z tego powodu, Coverdeal Holdings Ltd nie jest w żaden sposób odpowiedzialne za korzystanie z usługi MTE i treści w zawartego w niej Web TV.