Pravidla pro podaní sťažnosti

PRAVIDLA PRO PODANÍ SŤAŽNOSTI

My, Coverdeal Holdings Ltd (ďalej len „Spoločnosť“), sme prijali tieto Zásady pre sťažnosti klientov, aby sme zaistili spravodlivý a rýchly proces vybavovania sťažností, ktoré môžu nastať.

 1. Definície

“Sťažovateľ” znamená akúkoľvek osobu, fyzickú alebo právnickú, ktorá je oprávnená podávať sťažnosť spoločnosti, a ktorá už sťažnosť podala.

“Sťažnosť” je vyhlásenie sťažovateľa o nespokojnosti voči poskytovaniu investičných služieb spoločnosťou.

2. Odoslanie vašej sťažnosti

Svoju sťažnosť môžete podať písomne a adresovať Oddelenie sťažností, ktoré je oprávnené vybavovať a vyšetrovať sťažnosti, ktoré môžu byť podané našimi klientmi.

Odporúčame použitie priloženého formulára pre sťažnosti a jeho odoslanie niektorým z nasledujúcich spôsobov:

 1. Zaslanie poštou alebo osobné doručenie formulára na adresu: veža Kristellina, 12. Arch. Makarios III Avenue, kancelária 201, 2. poschodie, Mesa Geitonia, 4000, Limassol, Cyprus.
  2. Elektronickým odoslaním formulára na email: complaints@globtrex.com3. Potvrdenie vašej sťažnostiPrijatie sťažnosti potvrdíme do piatich (5) pracovných dní od jej obdržania a poskytneme jej špeciálne referenčné číslo. Toto referenčné číslo bude použité pri akomkoľvek budúcom kontakte so spoločnosťou, finančným ombudsmanom a / alebo CySEC ohľadom konkrétnej sťažnosti.4. Vybavenie vašej žiadosti

  Akonáhle potvrdíme prijatie vasej sťažnosti, dôkladne ju skontrolujeme, preskúmame okolnosti a pokúsime sa všetko vyriešiť bez zbytočného odkladu.
  Budeme sa snažiť prešetriť vašu sťažnosť a poskytnúť výsledok do desiatich (10) pracovných dní odo dňa, kedy bola sťažnosť podaná. Počas procesu vyšetrovania vás budeme priebežne informovať. Môžete byť kontaktovaní priamo jedným z našich pracovníkov (e-mailom alebo telefonicky), za účelom získania ďalších informácií. Pre urýchlenie vyšetrovania a vybavenie je potreba vaša plná spolupráca.

  Budeme sa snažiť prešetriť vašu sťažnosť a poskytnúť výsledok do desiatich (10) pracovných dní odo dňa, kedy bola sťažnosť podaná. Počas procesu vyšetrovania vás budeme priebežne informovať. Môžete byť kontaktovaní priamo jedným z našich pracovníkov (e-mailom alebo telefonicky), za účelom získania ďalších informácií. Pre urýchlenie vyšetrovania a vybavenie je potreba vaša plná spolupráca.

  5. Finálne rozhodnutie

  O výsledku vás budeme informovať spolu s vysvetlením nášho stanoviska a prípadných nápravných opatrení, ktoré budeme mať v úmysle prijať (ak budú uskutočniteľné).

Finančný ombudsman Cyperskej republiky

Pokiaľ nebudete s konečným rozhodnutím spoločnosti spokojní, môžete sa obrátiť na kanceláriu finančného ombudsmana Cyperskej republiky a požiadať o sprostredkovanie prípadnej náhrady. Je dôležité, aby ste sa na finančného ombudsmana obrátili do štyroch (4) mesiacov od prijatia konečnej odpovedi spoločnosti, inak by nemusel byť schopný vašu sťažnosť vyriešiť.

Ak vám spoločnosť neposkytla konečnú odpoveď vo vyššie uvedenom troj (3) mesačnom časovom období, môžete kontaktovať kanceláriu finančného ombudsmana Cyperskej republiky. Urobiť tak môžete ale najneskôr štyri (4) mesiace po dátume, kedy vám malo byť rozhodnutie poskytnuté.

Kontaktné údaje finančného ombudsmana Cyperskej republiky
Web: www.financialombudsman.gov.cy
Email: complaints@financialombudsman.gov.cy
Poštovní adresa: P.O. BOX: 25735, 1311 Nicosia, Cyprus
Telefón: +357 2284 8900, +357 2266 0584|
Fax: +357 2266 0118

Cyperská komisia pre burzy a cenné papiere

Svoju sťažnosť môžete tiež odovzdať Cyperskej komisii pre burzy a cenné papiere. Upozorňujeme však, že komisia nemá reštitučné právomoci, a preto jednotlivé sťažnosti nevyšetruje.
Kontaktné údaje Cyperskej komisie pre burzy a cenné papiere:
Web: www.cysec.gov.cy
Email: info@cysec.gov.cy
Poštovní adresa: P.O. BOX 24996, 1306 Nicosia, Cyprus
Telefón: +357 2250 6600
Fax: +357 2250 6700

Samozrejmosťou je, že vaše právo podniknúť akékoľvek právne kroky zostáva nedotknuté existenciou, alebo použitím vyššie uvedených postupov sťažností.

Skype
Upozornenie na riziko: Obchodovanie s CFD je riskantné a môže viesť k strate investovaného kapitálu. 74% investorov príde o penize pri obchodovaní s CFD. Uistite sa, že rozumiete riziku a neinvestujte viac, než si môžete dovoliť stratiť. Prečítajte si celé Vyhlásenie o odhalenie rizík. Doména Globtrex je spravovaná Coverdeal Holdings Ltd., ktorá je regulovaná CySEC pod číslom licencie 231/14.