Ekonomický Kalendár

Obsah Ekonomického Kalendára nezahŕňa žiadne finančné alebo investičné rady. Ekonomický kalendár je produkovaný MTE a slúži len na informačné účely. Coverdeal Holdings Ltd neovplyvňuje a nemá žiadny vplyv na formuláciu v ňom uvedených informácií. Obsah Ekonomického Kalendára predstavuje posudok od MTE, je všeobecnej povahy a nezahŕňa osobné individuálne okolnosti čitateľa, investičné skúsenosti alebo existujúcu finančnú situáciu. Coverdeal Holding Ltd nepotvrdzuje obsah Ekonomického Kalendára ani použitie služby MTE. Tým pádom nebude Coverdeal Holding Ltd niesť žiadnu zodpověnost za použitia služby MTE a dostupnosti obsahu Ekonomického Kalendára.