Slovník pojmov

A Á B C Č D Ď E É Ě F G H CH I Í J K L M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y Ý Z Ž
 • ADI

  ADI je skratka pre priemerný smerový index. Tento pojem je používaný ako technický ukazovateľ sily alebo slabosti trendov na finančných trhoch.

 • Anonymné obchodovanie

  Obchodníci nemusia preukázať svoju identitu pri vytváraní ponúk na finančných trhoch.

 • Výnos

  Zvýšenie peňažnej hodnoty akéhokoľvek finančného prostriedku vzhľadom k trhu.

 • Arbitráž

  Súbežná kúpa a predaj aktíva za účelom zvýšenia profitu s minimálnym rizikom.

 • Ask rate

  Najnižšia cena za ktorú je predajca ochotný finančné aktívum predať. Známe tiež ako ponuka.

 • Aktívum

  Prostriedok na základe ktorého je vystavená zmluva. Môže to byť akcia, dlhopis alebo komodita.

 • Alokácia aktív

  Investičná stratégia, ktorá sa snaží vybalancovať riziko s výnosom tým, že rozdeľuje prostriedky portfólia vzhľadom na ciele a toleranciu rizika obchodníka.

 • At the Money

  Tento termín označuje nestratový obchod, čo neznamená ani stratu ani zisk.

 • Právny zástupca

  Osoba autorizovaná vykonávať transakcie na finančných trhoch menom obchodníka.

 • Autorizovaný obchodník

  Certifikovaná osoba, ktorá sa zaoberá transakciami v cudzích menách.

 • Away from the Marker- Mimo trh

  Výraz ktorý sa používa, keď sa kúpna alebo predajná cena odchýli z trhovej ceny daného aktíva.

 • Altcoin

  Tento termín označuje kryptomena s nízkou trhovou kapitalizáciou. Pôvodne tento termín popisoval všetky kryptomeny "alternatívne coiny" iné ako Bitcoin.

 • Aussie

  Slangový termín pre menový pár AUD / USD.

 • Platobná bilancia (PB)

  Záznam, ktorý sleduje transakcie štátu za určitú dobu.

 • Obchodná bilancia

  Rozdiel v hodnote medzi štátnym vývozom a dovozom za určitú dobu.

 • Diskontná sadzba

  Úroková sadzba s ktorou centrálna banka štátu poskytuje úvery domácim komerčným bankám.

 • Stĺpcové grafy

  Bežný diagram používaný na skúmanie pohybu ceny menových párov.

 • Podkladová mena

  Termín používaný pri obchodovaní na zahraničných burzách. U kótovania menových párov je to tá prvá mena, proti ktorej zamieňate druhú / kótovanú menu. Príklad: EUR / USD - euro je podkladová mena a americký dolár je kótovaná mena.

 • Medveď

  Investor, ktorý verí, že cena konkrétneho aktíva sa bude znižovať a pokúša sa profitovať na poklese cien akcií.

 • Medvedí trh

  Finančný trh, kde ceny aktív klesajú, čo podporuje predaj.

 • Bid (Ponuka)

  Predajná cena konkrétneho finančného aktíva.

 • Big Figure- Veľké Číslo

  Prvé dve alebo tri číslice ceny alebo hodnoty zahraničnej burzy.

 • Blue Chip

  Akcie dobre zavedených spoločností, ktoré sú považované za spoľahlivú investíciu.

 • Nulový bod

  Nastáva, keď obchod nevedie ani ku zisku ani ku strate.

 • Brettonwoodsky systém

  Dohoda pre medzinárodný menový systém. Dohoda bola podpísaná v roku 1944 v USA.

 • Maklér

  Osoba, ktorá kupuje a predáva finančné aktíva ako sprostredkovateľ medzi maloobchodnými obchodníkmi a zavedenými finančnými kooperáciami.

 • Býk

  Investor ktorý verí, že sa cena konkrétneho aktíva bude zvyšovať a snaží sa profitovať na raste cien akcií.

 • Býčí trh

  Finančný trh, kde ceny aktív stúpajú, čo podporuje nákup.

 • Blok

  Zbierka dát, ktoré definujú transakcie, ktoré prebehli na určitom mieste v určitom čase. Bloky po svojom zverejnení nemôžu byť modifikované, tým pádom sú prepojené s ďalšími blokmi a spoločne tvoria reťazec dát.

 • Blockchain

  Účtovná kniha transakcií uskutočnených v kryptomenách, ktoré sú chronologicky zaznamenané.

 • Britská libra

  Slangový výraz pre menu Spojeného Kráľovstva, skrátene pre Libra šterlingov.

 • Príkaz na nákup s limitom

  Príkaz pre kúpu cenného papiera za rovnakú alebo menšiu cenu, než je špecifikovaná.

 • Opcia

  Zmluva, ktorá kupujúcemu umožňuje kúpiť finančné aktívum za uvedenú cenu po určitú dobu. Kupujúci však nie je povinný si aktívum kúpiť

 • CCI

  CCI znamená Commodity Channel Index. Tento technický obchodný nástroj je bežne používaný pre určenie, či je finančná prostriedok prekúpený alebo prepredaný.

 • CFD

  CFD znamená Contract for Difference. To je zmluva medzi investorom a investičnou inštitúciou. Na konci zmluvy zahrnuté strany nezamení menový rozdiel medzi otváracou a záverečnou cenou daného finančného prostriedku, ktorého sa zmluva týka.

 • Provízia

  Poplatok platený maklérskej firme, ktorá umožnila transakciu.

 • Komodity

  Tento pojem označuje suroviny napríklad drahé kovy, olej a kávu.

 • Komoditné páry

  Zahraničné menové páry, ktoré korelujú s komoditnými fluktuáciami na globálnych finančných trhoch. Týmito tromi pármi sú: USD/CAD, AUD/USD a NZD/USD.

 • Kótovaná mena

  Termín používaný pri obchodovaní na zahraničných burzách. Pri kótovanie menových párov, je to tá druhá mena, ktorú porovnávate s podkladovou menou.

 • CPI (Index spotrebiteľských cien)

  CPI znamená index spotrebiteľských cien. Je to štatistické merania, ktoré skúma zmeny v kúpnej sile danej meny a miery inflácie.

 • Cross Currency transakcie

  Transakcia, ktorá zahŕňa dve alebo viac mien, s ktorými sa zároveň obchoduje.

 • Mena

  Finančné prostriedok, s ktorým možno obchodovať, často v pároch.

 • Menový obchod

  Výmena jednej meny za inú.

 • Centralizácia

  Akýkoľvek systém, na ktorý dohliada dôveryhodná strana, napríklad banky alebo firmy poskytujúce bankové služby. Všetky finančné prostriedky okrem kryptomien majú centralizovaný trh.

 • Cable

  Slangový výraz vo forexovom obchodovaní pre menový pár GBP/USD (britská libra vs. americký dolár).

 • Korelácia

  Štatistický termín používaný pre zavedenie vzťahu medzi dvoma alebo viacerými nezávislými aktívami.

 • Intradenné obchodovanie

  Nastáva, keď miesta na trhu sú otvorené a zatvorené v rovnaký deň a nedržia svoju pozíciu cez noc.

 • Decentralizácia

  Kryptomeny umožnili decentralizáciu trhu. Oproti ostatným finančným aktívam kryptomena nemusí byť obchodovaná dôveryhodnou stranou.

 • Deficit

  Toto nastáva v prípade, že záväzky (straty) prevýši aktíva (zisk).

 • Demo obchodník

  Účet, ktorý používa virtuálne peniaze a umožňuje potenciálnemu investorovi oboznámiť sa s obchodovaním na trhu ešte pred investíciou reálnych peňazí.

 • Odpisy

  Strata peňažnej hodnoty akéhokoľvek finančného prostriedku vzhľadom k trhu.

 • Derivát

  Finančné zmluva s hodnotou odvodenou od podkladového aktíva.

 • Dividenda

  Časť firemného zisku pravidelne vyplácaná akcionárom.

 • DAX

  Nemecký predný akciový index, ktorý sa volá Deutshe Aktien Xchange alebo v skratke DAX.

 • Dealing Desk

  To je miesto, kde obchodník začína transakcie.

 • Hĺbka trhu

  Frekvencia otvorených kúpnych a predajných pokynov daného menového páru v určitý okamih.

 • Zisk na akciu (EPS)

  Časť zisku spoločnosti, ktorá je priradená každej jej kmeňovej akcií.

 • ECN maklér

  ECN znamená Electronic Communication Networks. ECN maklér je finančný expert, ktorý používa ECN, aby umožnil klientom bezprostredný prístup na trh.

 • Expert Poradca

  Automatizovaný obchodný robot na obchodovacej platforme, ktorý umožňuje vykonávať analytické a obchodné procesy s obmedzeným manuálnym dozorom.

 • Dátum expirácie

  Dátum a čas, kedy obchod zahŕňajúci nejaký finančný prostriedok stratí splatnosť.

 • Európska Centrálna Banka (ECB)

  Európska centrálna banka je zodpovedná za finančnú politiku krajín, ktoré prijali euro ako svoju menu.

 • Exotické meny

  Exotické meny sú meny, ktoré sú menej obchodované ako hlavnej meny.

 • Federálna Rezerva

  Centrálna banka USA zodpovedná za dohľad nad finančným systémom krajiny. Je to hlavná finančná inštitúcia sveta.

 • Fibonacci

  Bežný technický nástroj používaný analytik,o k identifikácii potenciálnych hladín podpory a rezistencie založený na kľúčových číslach.

 • Vykonanie

  Výkon vykonania transakcie na obchodovacej platforme.

 • Finančný Nástroj

  Aktívum, ktoré je používané k obchodu. Môže to byť akcia, dlhopis alebo komodita.

 • Flat

  Opisuje situáciu keď obchodník nemá žiadne aktuálnej pozície na trhu.

 • Forex

  Slangový termín pre výmenu cudzích mien.

 • Fundamentálna analýza

  Metóda s pomocou ktorej sa vyhodnocujú súvisiace ekonomické, finančné a ďalšie kvalitatívne a kvantitatívne faktory, ktoré ovplyvňujú výkon konkrétneho finančného prostriedku.

 • Fiat

  Tento termín označuje tradičné meny ako protiklad kryptomeny.

 • FUD

  FUD je skratka, ktorá znamená strach, neistotu a pochybnosť. Je často používaná obchodníkmi na opis negatívneho rozpoloženia ohľadom kryptomeny.

 • Interval

  Rozdiel v hodnote medzi záverečnou cenou jednej obchodnej periódy a otvárací cenou nasledujúce obchodnej periódy.

 • HDP

  HDP znamená hrubý domáci produkt. Určuje celkovú cenu štátnych služieb a vyrobených produktov po určitú dobu a je používaný ako meradlo ekonomického stavu krajiny.

 • GTC

  GTC znamená Good Till Cancelled - dobré do zrušenia. Je to príkaz kúpiť alebo predať konkrétnej finančnej prostriedok a je platný dokiaľ sa obchodník nerozhodne ho zrušiť.

 • Hedging (Zábezpeka)

  Stratégia používaná k zníženiu rizika straty pri obchodovaní na finančných trhoch.

 • In the money- Pri peniazoch

  Fráza používaná na vyjadrenie toho, že obchodník profituje.

 • Index

  Vážený priemer vopred vybraných cien akcií, ktoré sú použité na meranie nejakej sekcie akciového trhu. Niektoré populárne indexy sú NASDAQ, Dow Jones a S&P 500.

 • Inflácia

  Progresívny rast cien tovarov a služieb v danom štáte, čo na oplátku znižuje kúpnu hodnotu meny daného štátu.

 • Medzibankové sadzba

  Úroková sadzba pôžičiek, ktorú banka ponúkne inej banke.

 • Počiatočná marža

  Prvý vklad ktorý zákazník vykoná, ktorý následne určuje ich maximálnu obchodnú veľkosť.

 • Požiadavka na počiatočnú maržu

  Minimálna hodnota pre vklad k vstupu na obchodovacej pozíciu.

 • Úroková sadzba

  Poplatok platený za vypôžičku peňazí. Úrokové sadzby fluktuujú, pretože sú ovplyvnené Centrálnymi bankami a infláciou.

 • Uvádzací maklér

  Maklér s priamym vzťahom ku klientovi, ktorý ale deleguje transakcie a obchoduje s iným maklérom.

 • Japonský Yen

  Mena v Japonsku.

 • Jobber

  Termín používaný na označenie obchodníka, ktorý má v úmysle získať kumulovaný profit otváraním a zatváraním krátkych pozícií.

 • Kill

  Objednávka, ktorá nemôže byť kompletne vykonaná na trhu, bude zrušená alebo zamietnutá.

 • Kiwi

  Slangový výraz pre novozélandský dolár.

 • Zaostalý indikátor

  Štatistiky, ktoré sa menia až potom, čo sa trendy v ekonómii už začali meniť.

 • Prediktívny indikátor

  Štatistiky, ktoré pomáhajú predvídať trendy ekonomického výkonu v danej krajine.

 • Pákový efekt

  Finančný nástroj, ktorý umožňuje investorovi znásobiť jeho trhové pôsobenie za hranice jeho počiatočného kapitálu.

 • Likvidita

  Miera do akej môže byť aktívum kúpené alebo predané bez ovplyvnenia jeho ceny.

 • Dlhá pozícia

  Otvorenie kúpnej pozície na trhu je označované ako "dlhá pozícia".

 • Limitová objednávka

  Spôsob ako kúpiť alebo predať aktívum za danú alebo lepšiu cenu.

 • Čierový graf

  Séria úsečiek spájajúce niekoľko hladín cien za určitú dobu.

 • Lot

  Štandardný počet jednotiek potrebných na obchodovanie s finančným aktívom determinovaný zmenárňou.

 • Marža

  Veľkosť vkladu potrebná na zabezpečenie, že súčasné pozície na trhu zostanú aktívne.

 • Maržový účet

  Účet poskytnutý maklérmi, ktorý umožňuje investorom kúpiť za vypožičané prostriedky cenný papier.

 • Margin Call

  Podmienka určená maklérom stanovujúci že obchodník urobí ďalší vklad, aby nahradil prípadné straty.

 • Tvorca trhu

  Maklérska firma, ktorá kupuje a predáva finančné aktíva, aby trhom poskytla likviditu.

 • Trhová cena

  Súčasná cena finančného aktíva obchodovaného na trhu.

 • Trhové riziko

  Potenciálne riziko straty pri investovaní do konkrétneho aktíva.

 • Mine and Yours

  Terminy užité na opis úmysle kupovať alebo predávať. "Mine" (moje) je použité pri nákupe a "yours" (vaše) je použité pri predaji.

 • Peňažný trh

  Segment finančného trhu, ktorý zahŕňa transakcie týkajúce sa finančných aktív s rýchlou splatnosťou a vysokou likviditou.

 • Moving Average Convergence Divergencia (MACD)

  Technický indikátor použitý na určenie trhového trendu.

 • Miner / Mining

  Práca Minera je držať blockchainy zabezpečené potvrdzovaním transakcií a časovým označovaním záznamov.

 • Maximálny pákový efekt

  Najväčšie dostupné množstvo pákového efektu na počiatočný vklad.

 • MetaTrader4

  Inovatívna obchodná platforma použitá na poskytovanie maklérskych služieb obchodníkom týkajúce sa rôznych finančných prostriedkov.

 • Finančná politika

  Politika ohľadom úrokových sadzieb a finančných zdrojov uvádzaná centrálnou bankou danej krajiny.

 • Pohyblivý priemer

  Technický indikátor použitý na odfiltrovanie abnormalít aby umožnil sa sústrediť na štatistický priemer pôvodnej krivky.

 • NASDAQ

  Najväčšia elektronická burza v USA.

 • Hluk

  Abnormality na trhu, ktoré sťažujú koncentráciu na štatistické priemery, ktoré vedú k obchodným rozhodnutiam.

 • NYSE

  Newyorská burza

 • NFP

  Znamená Non Farm Payroll. Mesačná správa zhotovená oddelením práce USA, ktorá je použitá na určenie stavu trhu práce, nepočítajúc farmárov.

 • Čisté pozície

  Hodnota pozície po odpočítaní ceny počiatočnej investície.

 • News Trader

  Obchodník, ktorý zakladá svoje investičné rozhodnutia na celosvetových oznámeniach, ktoré ovplyvňujú trh.

 • NOK

  Menový symbol nórskej koruny.

 • NZD

  Menový symbol novozélandského dolára.

 • Otvorená objednávka

  Aktuálna pozícia ktorá beží na trhu, kým sa ju obchodník nerozhodne uzavrieť.

 • Objednávka

  Žiadosť na makléra aby vykonal obchod finančného prostriedku za vopred stanovenú cenu.

 • Out of the Money- Bez peňazí

  Termín používaný na opis straty v obchode.

 • Ceznočná pozícia

  Pozícia, ktorá je zachovaná do nadchádzajúceho obchodného dňa.

 • Overtrading- Prílišné obchodovanie

  Riskantný zvyk zúčastnenia sa na príliš veľa obchodov bez dostatočnej prípravy.

 • Ponuka

  Cena stanovená predajcom za ktorú je ochotný predávať.

 • Opcie

  Príležitosť ale nie povinnosť vykonať obchod zahŕňajúce aktívum.

 • Oscilátory

  Technický analytický nástrok, ktorý používa indikátor, ktorý kolíše medzi hladinou pre-kúpenia a pre-predaja a je používaný na vyjadrenie kúpnych a predajných signálov.

 • One Cancels the Other Order (OCO)

  Dve transakcie odoslané v rovnaký čas kedy dokončenie jednej automaticky zruší tú druhú.

 • Výplata

  Celkový zisk z úspešného obchodu.

 • PIP

  Znamená Percentage In Point. Je to najmenšia jednotka miery používaná vo forexovom obchodovaní k determinácií výmenných kurzov medzi niekoľkými menami.

 • Platforma

  Systém používaný na výkon obchodov poskytovaný maklérskou firmou.

 • Pomer cena zisk (P / E)

  Pomer používaný na ohodnotenie spoločnosti porovnaním jej súčasnej ceny akcií s čistým ziskom na akciu.

 • Hodnota počiatočného kapitálu

  Počiatočný kapitál ktorý obchodník investuje do obchodov na finančnom trhu.

 • Put Option- Opcia predaja

  Dohoda, ktorá predajcovia umožňuje predať finančné aktívum za danú cenu počas konkrétnej doby. Predajca však nie je povinný predať dané aktívum.

 • Súkromný kľúč

  Elektronický podpis používaný k odomknutiu kryptomenovej peňaženky a podpísanie transakcií.

 • Verejný kľúč

  Kryptomenový kód poskytnutý pri požiadavke platby.

 • Pump and Dump

  Proces inflácie hodnoty aktíva pri kúpe veľkej kvantity vo viere, že ostatní urobia to isté. Potom pôvodný kupca predá svoje aktíva a dúfa, že bude profitovať z nafúknutej ceny.

 • Kvantitatívne zmiernenie

  Metóda používaná centrálnymi bankami k podpore ekonomického rastu. To je vykonávané kúpou vládnych cenných papierov za účelom zvýšenia kapitálu a likvidity vo finančných inštitúciách.

 • Kótovaná mena

  Termín používaný v zahraničných burzách. Pri kótovaní menových párov je to druhá mena, ktorú obchodujete proti tej prvej.

 • Kóta

  Najaktuálnejšia dohoda predajcu a kupcu ohľadom ceny.

 • Kurz

  Kurz / menový kurz je porovnaná cena jednej meny voči tej druhej.

 • Rabat

  Časť úroku alebo dividend z aktíva, ktorá je vrátená investorovi na konci obchodu.

 • RSI (Relative Strength Index) Index relatívnej sily

  Technický indikátor ktorý meria či bol finančný prostriedok prekúpený alebo prepredaný.

 • Rizikový kapitál

  Veľkosť vkladu ktorý je investor ochotný riskovať.

 • Robot

  Softvér ktorý ukazuje kedy otvoriť alebo zatvoriť pozíciu na trhu.

 • Rollover

  Proces výmeny vypršanej zmluvy za novú zmluvu. Rozdiel medzi cenou medzi tými dvoma zmluvami je upravený.

 • Rezistencia

  Cena kde finančné aktívum vrcholí predtým, ako sa viacero investorov rozhodne aktívum predať.

 • Zvládanie Rizika

  Jedna alebo viac stratégií použité na redukovanie finančného rizika počas obchodovania na finančných trhoch.

 • Skalpovanie

  Stratégia používaná obchodníkmi, ktorí vykonávajú mnoho krátkodobých obchodov a chcú zvýšiť svoje zisky viacerými malými prírastkami, ktoré sa môžu naskladať.

 • SEC (U.S. Securities and Exchange Commission)

  Skratka pre Komisiu pre kontrolu cenných papierov Spojených štátov

 • Cenný papier

  Akékoľvek finančné aktívum, ktoré je obchodovateľné.

 • Krátka pozícia

  Otvorenie kúpnej pozície na trhu je označované ako "krátka pozícia".

 • Slippage

  Cenový rozdiel medzi vystavenou hodnotou aktív a presnou hodnotou počas obchodu.

 • Spotová cena

  Momentálna cena aktíva za ktorú ho je možné kúpiť alebo predať na trhu.

 • Spread

  Rozdiel v hodnote medzi vyhľadávanú cenou a ponúkanou cenou finančného aktíva.

 • Stochastic

  Oscilujúci indikátor, ktorý sa používa na určenie zmeny ceny finančného aktíva z jednej uzatváracej periódy na ďalšiu.

 • Akcia

  Podiel vlastníctva spoločnosti a z toho vyplývajúce aktíva a zisky.

 • Stop Loss pokyn

  Pokyn udelený maklérom s cieľom obmedziť straty investora tým, že investor predáva, keď cenný papier dosiahne určitej hodnoty.

 • Realizačná cena

  Hodnota aktíva keď je kúpené alebo predané.

 • SWAP

  Proces výmeny hodnoty aktív jedného investora s aktívami iného investora.

 • Komisia pre kontrolu cenných papierov Spojených štátov (SEC)

  Americká vládna agentúra, ktorá reguluje štátny obchod cenných papierov, akciové trhy a elektronické cenné papiere.

 • Satoshi

  Ekvivalent ôsmeho desatinného miesta. Je to najmenšia jednotka Bitcoinu.

 • Sell ​​Limit pokyn

  Proces obmedzenia ceny počas obchodu.

 • Sell ​​Stop

  Pokyn pre limitný príkaz, ktorý sa stane trhovým príkazom, akonáhle klesne pod súčasnú trhovú cenu.

 • Krátka pozícia

  Najskôr predaj a potom kúpa za účelom vygenerovania zisku alebo straty na základe rozdielu.

 • Spot

  Počítať s hodnotami aktuálneho dátumu a predávať ich za túto cenu s vyúčtovaním v nasledujúcich dvoch dňoch.

 • Šterling

  Názov pre britskú libru (GBP) inak nazývaný libra šterlingov.

 • Stop-Buy

  Pokyn na kúpu keď je hodnota meny nad súčasným trhom.

 • Technická analýza

  Analýza predošlých trhových dát za účelom ovplyvnenia budúcnosti finančných prostriedkov.

 • Obchodník

  Osoba ktorá investuje do obchodu na trhu.

 • Posuvný Stop Loss

  Schopnosť automaticky upraviť limitnú cenovú hladinu, aby bola bližšie k priaznivej trhovej cene.

 • Termín transakcie

  Moment kedy sa uskutoční obchodovanie s aktívami.

 • Take Profit

  Typ limitného pokynu, ktorý určuje špecifickú cenu na uzavretie alebo otvorenie pozície za účelom zisku.

 • Obchodné platformy

  Softvér používaný investoromi k obchodovaniu na forexe.

 • Transakcia

  Proces výmeny tovaru, služieb a finančných prostriedkov medzi kupcom a predajcom.

 • Trend

  Všeobecný smer trhu.

 • Podhodnotenie

  Ak výmenný kurz neprekročí kúpnu silu, je označený za podhodnotený.

 • Miera nezamestnanosti

  Pomer ľudí na pracovnom trhu bez práce.

 • Americký dolár

  Mena v USA.

 • Valuta

  Termín záverečného vyrovnania ustanovený stranami, ktorých sa týka finančná dohoda.

 • Kolísanie marže

  Dodatočné peniaze potrebné pre náhradu strát keď maklérov zostatok klesne pod požadované minimum.

 • Volatilita

  Výpočet použitý na opis fluktuácie ceny finančného prostriedku za určitú dobu.

 • Bankový prevod

  Proces prevodu peňazí elektronicky z jednej finančnej inštitúcie do inej.

 • Skupina Svetovej Banky

  Podporná organizácia ktorá ponúka svoje technické a finančné poradenstvo rozvojovým krajinám po celom svete.

 • Peňaženka

  Miesto kde sú uchované kryptomeny. Existuje päť typov krypto peňaženiek: softvérové ​​peňaženky, mobilné peňaženky, internetové peňaženky, papierové peňaženky a hardvérové ​​peňaženky.

 • Whipsaw

  Ostrý pohyb ceny nasledovaný prudkým úpadkom.

 • X

  Popisuje podielový fond, je to burzovný symbol NASDAQ.

 • XE

  Skratka pre Xpress Engine. Popredná finančná stránka ktorá poskytuje užitočné nástroje obchodníkom.

 • XAG

  Kód meny pre drahý kov - striebro. Striebro môže byť použité vo finančných obchodoch a väčšinou si držia vysokú cenu.

 • XAU

  Kód meny pre zlato.

 • XAU / USD

  Kurz zlata (XAU) voči americkému doláru (USD) môže byť sledovaný online a neustále sa mení.

 • Výnosová krivka

  Účel grafu je ukázať koreláciu medzi úrokovou sadzbou a splatnosťou dlhového aktíva pre obchodníka.

 • ZAR

  Kód meny pre juhoafrický rand.

 • Zero-Bound

  Keď úrokové sadzby dosiahnu takmer nula percent, stane sa pre centrálne banky ťažké zmerať rast ekonomiky.

Skype
Upozornenie na riziko: Obchodovanie s CFD je riskantné a môže viesť k strate investovaného kapitálu. 74% investorov príde o penize pri obchodovaní s CFD. Uistite sa, že rozumiete riziku a neinvestujte viac, než si môžete dovoliť stratiť. Prečítajte si celé Vyhlásenie o odhalenie rizík. Doména Globtrex je spravovaná Coverdeal Holdings Ltd., ktorá je regulovaná CySEC pod číslom licencie 231/14.