Novinky na Trhu

Obsah Správ z Trhu nezahŕňa žiadne finančné alebo investičné rady. Správy z Trhu sú produkované MTE a slúžia len na informačné účely. Coverdeal Holdings Ltd neovplyvňuje a nemá žiadny vplyv na formuláciu v nich uvedených informácií. Obsah Správ o Trhu predstavuje posudok MTE, je všeobecnej povahy a nezahŕňa osobné individuálne okolnosti čitateľa, investičné skúsenosti alebo existujúcu finančnú situáciu. Coverdeal Holding Ltd nepotvrdzuje obsah Market News ani použitie služby MTE. Tým pádom nebude Coverdeal Holding Ltd niesť žiadnu zodpověnost za použitia služby MTE a obsah dostupnosti Správ z Trhu.