MAKLÉRY, KTORÝM MOŽETE DOVEROVAŤ

Nariadenie CySEC

Globtrex je registrovaná značka spoločnosti Coverdeal Holdings Limited. Coverdeal Holdings Limited je regulovaná Cyprus Securities and Exchange Comission (CySEC) s licenciou CIF číslo 231/14.
Spoločnosť Coverdeal Holdings Limited je držiteľom všetkých licencií potrebných na poskytovanie investičných služieb a je v súlade so všetkými nariadeniami Cyperskej Komisie pre Cenné Papiere a Burzy.

OSTANTE S NAMI V BEZPEČÍ

SSL Cerfitikát

Globtrex používa najmodernejší SSL certifikát – rapidSSl.
Je charakterizovaný silným šifrovacím kľúčom a dodržuje tak najmodernejšie štandardy a odporúčania v prostredí zabezpečenia výmeny citlivých dát.
SSL (resp. jeho časť – https protokol) slúži k zašifrovaniu komunikácie medzi klientom a serverom tak, aby komunikácia nemohla byť sledovaná a prečítaná treťou stranou. Potencionálny útočník síce môže stále komunikáciu sledovať ako v prípade klasického http spojenia, bez dešifrovacieho kľúča však uvidí len zmes nečitateľného textu.

Phishing

Phishing je podvodná technika používaná na internete k získaniu citlivých údajov (hesla, čísla kreditnej karty a pod.) v elektronickej komunikácií. K nalákaniu dôveryhodnej verejnosti komunikácia predstiera, že pochádza z populárnych sociálnych sietí, aukčných webov, on-line platobných portálov úradov štátnej správy alebo od IT administrátorov.

Pharming

Pharming je podvodná technika používaná na internete k získavaniu citlivých údajov od obetí útoku. Princípom je napadnutie DNS a prepísanie IP adresy, čo spôsobí presmerovanie klienta na falošné stránky internetbankingu po napísaní URL banky do prehliadača.

MAKLÉRY, KTORÝM MOŽETE DOVEROVAŤ

Nariadenie CySEC

Globtrex je registrovaná značka spoločnosti Coverdeal Holdings Limited. Coverdeal Holdings Limited je regulovaná Cyprus Securities and Exchange Comission (CySEC) s licenciou CIF číslo 231/14.
Spoločnosť Coverdeal Holdings Limited je držiteľom všetkých licencií potrebných na poskytovanie investičných služieb a je v súlade so všetkými nariadeniami Cyperskej Komisie pre Cenné Papiere a Burzy.

OSTANTE S NAMI V BEZPEČÍ

SSL Cerfitikát

Globtrex používa najmodernejší SSL certifikát – rapidSSl.
Je charakterizovaný silným šifrovacím kľúčom a dodržuje tak najmodernejšie štandardy a odporúčania v prostredí zabezpečenia výmeny citlivých dát.
SSL (resp. jeho časť – https protokol) slúži k zašifrovaniu komunikácie medzi klientom a serverom tak, aby komunikácia nemohla byť sledovaná a prečítaná treťou stranou. Potencionálny útočník síce môže stále komunikáciu sledovať ako v prípade klasického http spojenia, bez dešifrovacieho kľúča však uvidí len zmes nečitateľného textu.

Phishing

Phishing je podvodná technika používaná na internete k získaniu citlivých údajov (hesla, čísla kreditnej karty a pod.) v elektronickej komunikácií. K nalákaniu dôveryhodnej verejnosti komunikácia predstiera, že pochádza z populárnych sociálnych sietí, aukčných webov, on-line platobných portálov úradov štátnej správy alebo od IT administrátorov.

Pharming

Pharming je podvodná technika používaná na internete k získavaniu citlivých údajov od obetí útoku. Princípom je napadnutie DNS a prepísanie IP adresy, čo spôsobí presmerovanie klienta na falošné stránky internetbankingu po napísaní URL banky do prehliadača.

ČO PONÚKA GLOBTREX

 • Všetky finančné transakcie sú kontrolované bezpečnostnou bránou.
 • Maximálna doba pre vklad a výber je 24 hodín.
 • Naše IT oddelenie zaručuje bezpečnosť našej webstránky a sietí
 • Ochrana osobných údajov je našou najvyššou prioritou.
 • Coverdeal Holdings Ltd je členom investorského kompenzačného fondu („Fond“) pre Klientov Cyperských Investičných Firiem (CIFS) a Iných Investičných Firiem (IFS).
 • Globtrex využíva najmodernejšiu certifikačnú technológiu SSL – RapidSSL
 • Máme všetky licencie, ktoré sú potrebné na poskytovanie vybraných investičných služieb, vydávané Cyperskou komisiou pre cenné papiere a burzu (CySEC).

GLOBTREX ODPORúČA

 • Nezabudnite chrániť svoje prihlasovacie údaje.
 • Neposkytujte heslo iným osobám a pravidelne ho meňte.
 • Nenastavujte vo svojom počítači možnosť ukladania hesiel.
 • Používajte iba dôveryhodné počítače a siete.
 • Globtrex vás nikdy nepožiada o heslo v elektronickej alebo telefonickej komunikácii.
 • Pravidelne aktualizujte operačný systém, webový prehliadač a antivírusový softvér.
 • Používajte iba dôveryhodné webové stránky.

Skype
Upozornenie na riziko: Obchodovanie s CFD je riskantné a môže viesť k strate investovaného kapitálu. 74% investorov príde o penize pri obchodovaní s CFD. Uistite sa, že rozumiete riziku a neinvestujte viac, než si môžete dovoliť stratiť. Prečítajte si celé Vyhlásenie o odhalenie rizík. Doména Globtrex je spravovaná Coverdeal Holdings Ltd., ktorá je regulovaná CySEC pod číslom licencie 231/14.