Web TV

Obsah Web TV nezahŕňa žiadne finančné alebo investičné rady. Web TV je produkovaná Trading Central a slúži len na informačné účely. Coverdeal Holdings Ltd neovplyvňuje a nemá žiadny vplyv na formuláciu v nej uvedených informácií. Obsah Web TV predstavuje posudok od Trading Central, je všeobecnej povahy a nezahŕňa osobné individuálne okolnosti čitateľa, investičné skúsenosti alebo existujúcu finančnú situáciu. Coverdeal Holding Ltd nepotvrdzuje obsah Web TV ani použitie služby Trading Central. Tým pádom nebude Coverdeal Holding Ltd niesť žiadnu zodpověnost za použitia služby Trading Central a dostupnosti obsahu Web TV.